Το φιάσκο με τις επιδόσεις του ΟΤΕ, τα δήθεν μεγέθη και ο σανός που μας ταίζουν...

Το φιάσκο με τις επιδόσεις του ΟΤΕ, τα δήθεν μεγέθη και ο σανός που μας ταίζουν...
Άλλα περιμέναμε, άλλα μας έλεγαν και τελικά ανατρέχοντας στην οικονομική έκθεση-ανάλυση του οργανισμού για τον  ισολογισμό του χρήσης του 2017... άλλα διαβάσαμε, εντελώς διαφορετικά και προς το πολύ χειρότερο.
Και τι δεν διαβάσαμε για τα αποτελέσματα του ΟΤΕ στα δελτία τύπου.
Και δώστου... παραποίηση και υποτίμηση της νοημοσύνης κάθε λογικά σκεπτόμενου...
Άλλα περιμέναμε, άλλα μας έλεγαν και τελικά ανατρέχοντας στην οικονομική έκθεση-ανάλυση του οργανισμού για τον  ισολογισμό του χρήσης του 2017... άλλα διαβάσαμε, εντελώς διαφορετικά και προς το πολύ χειρότερο.
Ιδού και για του λόγου το αληθές...

ΟΤΕ: Εμφανέστατη είναι η αδυναμία στη κερδοφορία του, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα. Μόλις 67,2 εκατ. ευρώ!!!
Ο πολλαπλασιαστής κερδών βρίσκεται στο 88(!).
Οι Ελεύθερες ταμειακές ροές – όπερ και σημαντικότερο – γύρισαν αρνητικές έστω στα 112 εκατ. ευρώ αλλά η διαφορά από τα +373 εκατ. ευρώ του 2016 είναι αβυσσαλέα, αν μη τι άλλο.
Κέρδη λοιπόν 67,2 εκατ. ευρώ από τα 140 εκατ. στο 2016.
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή: 0,1375 ευρώ από 0,2525 ευρώ.
Με κεφαλαιοποίηση 5,9 δισ. ευρώ και ΙΔΙΑ κεφάλαια 2,34 δισ. ευρώ η σχέση P/BV διαμορφώνεται στο 2,52.  
ΚΑΘΑΡΟΣ δανεισμός 740 εκατ. από 540 εκατ. ευρώ δηλαδή αυξήθηκε κατά 200(!!) ολόκληρα εκατομμύρια ευρώ.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 2,34 δισ. από 2,35 δισ. ευρώ.
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 800,6 εκατ. από 1,02 δισ. ευρώ.
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (αρνητικές 912,7 εκατ.) από (αρνητικές 647 εκατ.)
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Αρνητικές 112 εκατ. ευρώ από +373 εκατ. ευρώ.
Aντιλαμβάνεσθε επομένως διαβάζοντας και τις δηλώσεις - εκτιμήσεις της διοίκησης του ΟΤΕ ότι το δούλεμα έπεσε σύννεφο.
Και είναι άξιο επισήμανσης πως κανείς αναλυτής έπεσε μέσα στις εκτιμήσεις του.
Τους δούλευαν κι αυτούς κανονικά...   

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS