Ανακοινώθηκαν οι εκτιμητές που θα καθορίσουν τις νέες αντικειμενικές τιμές

Ανακοινώθηκαν οι εκτιμητές που θα καθορίσουν τις νέες αντικειμενικές τιμές
Ανακοινώθηκαν οι εκτιμητές που θα καθορίσουν τις νέες αντικειμενικές τιμές
Δημοσιεύθηκε σήμερα (23/2) η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για την ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης.
Σημειώνεται ότι οι πιστοποιημένοι εκτιμητές θα πρέπει εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους για τις νέες τιμές ζώνης.
Τις τελικές αποφάσεις θα λάβει το υπουργείο Οικονομικών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS