Fitch: Επιβεβαιώνεται σε «ΒΒΒ-» η αξιολόγηση της Ρωσίας - Θετικό το outlook

Fitch: Επιβεβαιώνεται σε «ΒΒΒ-» η αξιολόγηση της Ρωσίας - Θετικό το outlook
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ρωσίας σε «BBB-» με το outlook θετικό
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ρωσίας σε «BBB-» με το outlook θετικό.
Η αξιολόγηση του οίκου για τη Ρωσία εξισορροπεί σε έναν ισχυρό δημοσιονομικό ισολογισμό, τους ισχυρούς οικονομικούς συντελεστές στο εξωτερικό και ένα βελτιωμένο πλαίσιο πολιτικής, έναντι των ασθενέστερων μακροοικονομικών επιδόσεων, τις διαρθρωτικές αδυναμίες (κίνδυνοι εξάρτησης από τα εμπορεύματα και τη διακυβέρνηση) και τις γεωπολιτικές εντάσεις.
Το θετικό outlook αντικατοπτρίζει την πρόοδο στην οικονομική πολιτική με βάση μια πιο ευέλικτη συναλλαγματική ισοτιμία, μία αποφασιστικότητα για στόχευση του πληθωρισμού και μια συνετή δημοσιονομική στρατηγική.
Αυτός ο συνδυασμός πολιτικών, συμβάλλει στη βελτίωση της μακροοικονομικής σταθερότητας και μαζί με τους ισχυρούς εξωτερικούς και δημοσιονομικούς ισολογισμούς, αυξάνει την ανθεκτικότητα της οικονομίας σε πιθανούς κινδύνους.
Το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού εκτιμάται ότι μειώθηκε στο 1,5% του ΑΕΠ το 2017, μικρότερο από το 50% του 2016 και αρκετά κάτω από το μέσο όρο των βαθμολογιών «BBB».
Το έλλειμμα εκτός πετρελαίου μειώθηκε στο 7,9% του ΑΕΠ το 2017 από 9,1% το 2016.
Ο οίκος Fitch προβλέπει ότι η Ρωσία θα σημειώσει δημοσιονομικό έλλειμμα 0,6% το 2018 (ξεπερνώντας το υπολογισμένο έλλειμμα 1,3%), που θα οφείλεται στις υψηλότερες τιμές από τον προϋπολογισμό του πετρελαίου, τη συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων πέρα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τον περιορισμό των δαπανών.
Η τρέχουσα επίσημη πρόβλεψη για το πρωτογενές ισοζύγιο του 2019, πιθανόν να επιτευχθεί χωρίς ιδιαίτερη πίεση, συμβαδίζοντας με τις προβλέψεις της Fitch για τα πλεονάσματα, τόσο το πρωτογενές όσο και στο συνολικό επίπεδο.
Η κυβέρνηση αναμένεται να συνεχίσει να τηρεί το νέο δημοσιονομικό της πρόγραμμα, περιμένοντας μία θετική δυναμική των εσόδων.
Παρόλο που η τρέχουσα τιμή του πετρελαίου είναι υψηλότερη, τα έσοδα από το πετρέλαιο στην τιμή των 40 δολαρίων ανά σε πραγματικούς όρους, θα εξισσοροπηθούν με την υποστήριξη από το συνάλλαγμα, για να περιοριστεί ο αρνητικός αντίκτυπος των τιμών του πετρελαίου, στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία.
Οι αποταμιεύσεις στο Εθνικό Ταμείο Πλούτου (NWF) μειώθηκαν στο 4,1% του ΑΕΠ το 2017 και τα συσσωρευμένα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο που προέρχονται από τη στήριξη από το συνάλλαγμα, ανήλθαν στο 0,9% του ΑΕΠ.
Όπως αναμενόταν, το Αποθεματικό Κεφάλαιο εξαντλήθηκε το 2017 και η NWF θα αποτελέσει τον μοναδικό αρωγό για μελλοντική εξοικονόμηση πόρων.
Η παρέμβαση των ξένων νομισμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Οικονομικών, θα οδηγήσει σε συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων για πρώτη φορά από το 2014.
Τα περιουσιακά στοιχεία της NWF και τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, πιθανόν να αυξηθούν στο 6% του ΑΕΠ το 2018.
Η Fitch εκτιμά ότι ο δείκτης χρέους της γενικής κυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κυβερνήσεων και του εγγυημένου χρέους) μειώθηκε στο 15,5% του ΑΕΠ το 2017, μεταξύ των χαμηλότερων στην κατηγορία «BBB».
Το δημόσιο χρέος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης μειώθηκε στο 12,5% του ΑΕΠ από 13,1% το 2016.
Τα συναλλαγματικά αποθεματικά ανήλθαν σε 433 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017, οδηγούμενα από τις εισροές κεφαλαίων, τις υψηλότερες από τις προβλεπόμενες τιμές του πετρελαίου, που οδήγησαν σε μεγαλύτερο πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και μεγάλη τοποθέτηση σε χρυσό.
Οι χαμηλότερες τιμές των τροφίμων και το ισχυρότερο νόμισμα σημείωσαν πτώση του πληθωρισμού περισσότερο από το αναμενόμενο το 2017, σε μέσο όρο 3,7%, από 7,1% το 2016.
Οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν συγκρατημένες στις αρχές του 2018, με ετήσιο πληθωρισμό τον Ιανουάριο στο 2,2%.
Η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει με τη σταδιακή χαλάρωση της πολιτικής της, η οποία οδήγησε σε μείωση του επιτοκίου κατά 250bp από τον Ιανουάριο του 2017.
Ο οίκος Fitch αναμένει τον πληθωρισμό κατά μέσο όρο 2,8% το 2018, πριν αυξηθεί σε 4% το 2019.
Η κεντρική τράπεζα ανέλαβε το δεύτερο εξάμηνο τις τρεις μεγαλύτερες τράπεζες του ιδιωτικού τομέα (που αντιπροσώπευαν το 7% του συνολικού ενεργητικού του συστήματος κατά την περίοδο παρέμβασης), αποτρέποντας την δημιουργία συστημικών κινδύνων.
Μολονότι δεν υπάρχει άμεσο κόστος για τον προϋπολογισμό που απορρέει από την παρέμβαση, αυτή βαρύνει τον ισολογισμό της κεντρικής τράπεζας.
Η εγχώρια οικονομία παρουσίασε μια μικρή ανάκαμψη της ανάπτυξης το 2017, την οποία η Rosstat εκτιμά αρχικά στο 1,5%.
Ο οίκος αναμένει ανάπτυξη κατά μέσο όρο 2% το 2018-2019, λόγω της μειωμένης αβεβαιότητας, της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής και των σταθερών τιμών του πετρελαίου, με το μέσο ρυθμό ανάπτυξης να είναι στο 3,1% για τη βαθμολογία «BBB».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS