Προειδοποιεί η Goldman: Kατάρρευση μετοχών -25% εάν το 10ετές αμερικανικό εκτιναχθεί στο 4,5%

Προειδοποιεί η Goldman: Kατάρρευση μετοχών -25% εάν το 10ετές αμερικανικό εκτιναχθεί στο 4,5%
Η άνοδος των 10ετών ομολόγων ΗΠΑ στο 4,5% έως το τέλος του 2018 θα προκαλούσε μείωση των τιμών των μετοχών κατά 20% με 25 υποστηρίζει η Goldman.
Η αύξηση της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου στο 4,5% θα προκαλέσει κατάρρευση στην Wall Street με πτώση -25% δηλαδή ο S&P 500 να υποχωρήσει στις 2100 μονάδες από 2740 μονάδες της τρέχουσας περιόδου και ο Dow Jones στις 19.000 μονάδες από 25.300 μονάδες.
Με βάση έκθεση της Goldman Sachs έχει αναθεωρηθεί η εκτίμηση για την απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ από 3% σε 3,25% έναντι τρέχουσας απόδοσης 2,86%.
Στην έκθεση του αμερικανικού επενδυτικού οίκου επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει άμεση ανησυχία καθώς «η αύξηση των επιτοκίων κατά τα δύο τελευταία τρίμηνα αντανακλά κυρίως τα θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη και την συνολική ώθηση της ανάπτυξης από τις χρηματοοικονομικές συνθήκες με τις τιμές των μετοχών να έχουν αυξηθεί και το δολάριο να έχει αποδυναμωθεί κατά το 2017»
Στο βασικό σενάριο της η Goldman Sachs αναμένει μια «σταδιακή» αύξηση του 10ετεούς αμερικανικού ομολόγου στο 3,25% μέχρι το τέλος του 2018.
Όμως σε ένα δυσμενές σενάριο η Goldman Sachs εξετάζει τις προοπτικές μεγαλύτερης αύξησης στο 4,5% μέχρι το τέλος του 2018.
Η ανοδική κίνηση των επιτοκίων οδηγείται από εξωγενείς παράγοντες όπως η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων και προσομοιώνει την επίδραση στην ανάπτυξη χρησιμοποιώντας το μοντέλο FRB / US της Fed.
Αυτή η απότομη, επιθετική άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων είναι το σενάριο χειρότερης περίπτωσης, δεδομένου ότι «η άνοδος της αποδόσεως των 10 ετών στο 4,5% μέχρι τα τέλη του 2018 θα προκαλούσε απότομη οικονομική επιβράδυνση" ενώ η άνοδος των επιτοκίων σε 4,5% μέχρι το τέλος του έτους θα προκαλέσει μείωση κατά 20% με 25% στις τιμές των μετοχών»
Κατά πολλούς όμως η διαπίστωση της Goldman Sachs αλλά και άλλων οίκων περί «ξαφνικής» διαπίστωσης από την αγορά ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν θα παρέμβουν άλλο στις αγορές θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη αύξηση των αποδόσεων των 10 ετών αμερικανικών ομολόγων από ότι παρατηρήθηκε μέχρι σήμερα, οδηγώντας σε δραματικές συνέπειες για τις μετοχές και σε μικρότερο βαθμό, στην οικονομία.
Στο σενάριο αυτό θα αποφευχθεί η ύφεση στην οικονομία αλλά δεν θα αποτραπεί η κατάρρευση των χρηματιστηριακών αγορών.
Πάντως ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί στο 3%....
Ακολουθώντας την μεθοδολογία του stress tests με το μοντέλο FRB / US της Fed, από την μια πλευρά, η άνοδος της απόδοσης  των 10 ετών αμερικανικών ομολόγων στο 4,5% μέχρι τα τέλη του 2018  θα προκαλούσε απότομη επιβράδυνση αλλά όχι ύφεση, με επιπτώσεις στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5% το 2018 και 1% το 2019, μειώνοντας την αύξηση του ΑΕΠ στο 2,25% και 1% αντίστοιχα.
 Από την άλλη πλευρά, μια τέτοια απότομη αύξηση των αποδόσεων θα οδηγούσε σε συντριβή την Wall Street.
Με βάση την Goldman Sachs μια μέγιστη αύξηση 200 μονάδων βάσης στον δείκτη χρηματοοικονομικών συνθηκών (FCI) θα οδηγούσε σε μείωση των τιμών των μετοχών κατά 20%-25%.
" Και αυτό θα ήταν μόνο η αρχή καθώς οι αγορές θα ανησυχήσουν ότι ένα σοκ μπορεί να προκαλέσει μια πιο έντονη επιβράδυνση στην αμερικανική οικονομία"

Που αποδίδεται η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων

 1)Μέρος της αύξησης των επιτοκίων πιθανότατα οφείλεται στην αύξηση των θετικών ειδήσεων.
Με βάση αναλύσεις οι αισιόδοξες εκτιμήσεις των επενδυτών για την ανάπτυξη αντιπροσωπεύουν μια εκτιμώμενη αύξηση 0,6 με 0,75% του επιτοκίου του 10ετούς ομολόγου από τον Σεπτέμβριο του 2017.
Τα ονομαστικά επιτόκια, ο πληθωρισμός και οι τιμές των μετοχών αυξήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα το τελευταίο διάστημα.
Ενώ η δραστηριότητα τείνει να επιβραδύνεται εάν η αύξηση των επιτοκίων επηρεάζεται από την νομισματική πολιτική, τον υψηλότερο πληθωρισμό ή τα μεγαλύτερα ασφάλιστρα κινδύνου, τείνει να αυξάνεται εάν η αύξηση των επιτοκίων οδηγείται από θετικά νέα.
Στη συνέχεια, η Goldman επισημαίνει το παράδοξο που παρατηρήθηκε κατά το 2017 (που οδήγησε την ίδια τη Goldman να αμφισβητήσει εάν η Fed - η οποία προσπαθεί απεγνωσμένα να σφίξει τις οικονομικές συνθήκες - έχει χάσει τον έλεγχο της αγοράς).
Το παράδοξο είναι ότι υψηλότερα επιτόκια ομολόγων έχουν οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές μετοχών.
2) Η οριακή μείωση της ανάπτυξης στις ΗΠΑ αντισταθμίζεται περισσότερο από την ώθηση που προκαλούν οι αυξανόμενες τιμές των μετοχών, η μείωση των πιστωτικών περιθωρίων και η μείωση του δολαρίου το 2017.

Η ανάλυση

Η Goldman πραγματοποιεί ένα σενάριο "stress stress", όπου το δεκαετές αμερικανικό ομόλογο αυξάνεται στο 4,5% μέχρι το τέλος του 2018.
Η αύξηση κατά 1,6% των μακροπρόθεσμων επιτοκίων τους επόμενους 10 μήνες θα είχε σημαντική επίδραση στις μετοχές.
 Υποθέτουμε επίσης ότι η υπέρβαση κατά 1,25% πάνω από τις προβλέψεις της Goldman οφείλεται στην εξωγενή αύξηση των ασφαλίστρων των ομολόγων.
Ως προς την οικονομία η Goldman καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ΑΕΠ το 2018 και το 2019 θα μειωθεί σημαντικά, σε 2,25% το 2018 και 1% το 2019, ως αποτέλεσμα της αύξησης των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.
Στο stress tests ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιβραδύνεται στο 2,25% το 2018 και στο 1% το 2019, πολύ χαμηλότερα από τις προβλέψεις της Goldman Sachs κατά 2,8% και 1,9% αντίστοιχα.

Πως επηρεάζονται οι μετοχές;

Η άνοδος των επιτοκίων σε 4,5% μέχρι το τέλος του έτους θα προκαλούσε μείωση των τιμών των μετοχών κατά 20% με 25 υποστηρίζει η Goldman.
Τα επιτόκια επηρεάζουν την οικονομία μέσω πολλών καναλιών, αλλά ο αντίκτυπός τους στις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες αποτελεί βασική επίδραση.
Μια από αυτές τις επιδράσεις αφορά και τις μετοχές όπου θα μπορούσαν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες να χάσουν το 20% με 25% της αξίας τους.
Η πτώση 25% των χρηματιστηριακών αγορών είναι απλώς μια εκτίμηση που βασίζεται στο «ορθολογικό» μοντέλο της Fed.
Η Goldman Sachs πάντως σημειώνει ότι η σημερινή οικονομία - η οποία επωφελείται από ισχυρή δυναμική της, την σταθερή παγκόσμια ανάπτυξη και την δημοσιονομική ώθηση - θα πρέπει να είναι σε θέση να απορροφά αρκετά μεγάλες αυξήσεις των επιτοκίων, χωρίς η οικονομία να περάσει σε ύφεση.
Ο συνολικός αντίκτυπος από μια διαρκεί πώληση ομολόγων θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμος, ωστόσο σε τομείς όπως οι κατοικίες η επίδραση θα είναι μεγαλύτερη.
Πάντως πριν 1,5 χρόνο όταν το 10ετές αμερικανικό ομόλογο ήταν στο 2% υπήρχαν προβλέψεις ότι εάν φθάσει στο 3% τα χρηματιστήρια θα συντριβούν.
Ήδη το 10ετές αμερικανικό ομόλογο βρίσκεται στο 3% αλλά τα χρηματιστήρια δεν έχουν συντριβή.
Ενώ η απότομη πτώση των χρηματιστηριακών αγορών είναι αναμφίβολα αναπόφευκτη, τα υψηλότερα ποσοστά (ειδικά εάν οι αποδόσεις των 10 ετών αυξάνονται λόγω των πραγματικών επιτοκίων και όχι των κερδών), η τύχη των μετοχών είναι τελικά στα χέρια της Fed.
Στις 27 Φεβρουαρίου ο Jay Powell oεπικεφαλής της FED θα δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την αμερικανική οικονομία και τα ομόλογα.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS