ΔΕΗ: Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση δανείων - Δεν πωλείται ο ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΗ: Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση δανείων - Δεν πωλείται ο ΔΕΔΔΗΕ
H ΔΕΗ διευκρινίζει, πως το ύψος των δανείων προς τις ελληνικές τράπεζες, που λήγουν τον Απρίλιο του 2019 και για τα οποία βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο συζητήσεων για την αναχρηματοδότησή τους ανέρχονται σε 1,3 δισ. ευρώ και όχι 2,2 δισ.
«Το ύψος των δανείων από τις ελληνικές τράπεζες που λήγουν τον Απρίλιο του 2019 και για τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση τους ανέρχεται σε  1,3 δισ. ευρώ και όχι  2,2 δισ. » αναφέρει η ΔΕΗ σχολιάζοντας σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου.
Σημειώνει ότι η αναχρηματοδότηση παρόμοιων δανείων είναι μια συνήθης διαδικασία, και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Πέραν των ανωτέρω  η ΔΕΗ όπως ήδη έχει αναγγείλει, προβαίνει σε ενεργό διαχείριση του δανειακού της χαρτοφυλακίου.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ προέβη στην προπληρωμή ποσού  150 εκατ. ευρώ από το διεθνές ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους 500 εκατ., λήξεως 1.05.2019 με αντίστοιχη μείωση του δανεισμού της και εξοικονόμηση ποσού €8 εκατ. από τόκους. Η προπληρωμή αυτή ολοκληρώθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018.
- Επίσης, η ΔΕΗ το τελευταίο τρίμηνο έχει προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς τις Ελληνικές τράπεζες ύψους 25 εκατ.ευρώ και αναχρηματοδότηση δανείου 50 εκατ. ευρώ με ελληνική τράπεζα, μειώνοντας αντίστοιχα τα χρεολύσια του 2018.
-Τα υπόλοιπα χρεολύσια του 2018, στα οποία αναφέρεται το άρθρο, δεν αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας αναχρηματοδότησης καθώς θα καταβληθούν κανονικά από τις χρηματοροές της εταιρείας. Ήδη από 1.1.2018 μέχρι σήμερα καταβλήθηκαν χρεολύσια ύψους 37 εκατ ευρώ.
«Η αναφερόμενη στο ρεπορτάζ της εφημερίδας σύνδεση της διαδικασίας αναχρηματοδότησης με πώληση του ΔΕΔΔΗΕ ή παγίων του Δικτύου Διανομής είναι αποκύημα φαντασίας. Το Δίκτυο Διανομής αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ και η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η εν γένει αξιοποίηση του αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του ομίλου», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
«Οι αποσπασματικές αναφορές του ρεπορτάζ σε στοιχεία του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου, το οποίο η Εταιρεία καταρτίζει με τη συνδρομή της Mckinsey, κάθε άλλο παρά ορθά αποδίδουν τη συνολική εικόνα. Η  ΔΕΗ  προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις με την ολοκλήρωση και έγκριση από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας του Επιχειρησιακού και Στρατηγικού Σχεδίου», καταλήγει η ανακοίνωση της Επιχείρησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS