ΧΡΗΣΗ 2017 - Χ.Α: Η καλύτερη χρονιά μετά το 2010 για τις εισηγμένες...

ΧΡΗΣΗ 2017 - Χ.Α: Η καλύτερη χρονιά μετά το 2010 για τις εισηγμένες...
Η εστίαση σε μερίσματα, ρευστότητα και προοπτική - τι αναμένεται κλαδικά και σε επιμέρους εταιρίες
ΧΡΗΣΗ 2017 - Χ.Α: Η καλύτερη χρονιά μετά το 2010 για τις εισηγμένες...

«Τα αποτελέσματα θα τονώσουν το ενδιαφέρον σε μια περίοδο που η αγορά έχει προεξοφλήσει πολλά θετικά για την χρήση του 2018. Οι γεμάτες αποτιμήσεις ζητούν επειγόντος νέους καταλύτες για να υποστηρίξουν υψηλότερα επίπεδα»

Το 2017 είχε το παραγωγικότερο α’ εξάμηνο σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας από το 2010. Και αυτό έχει την σημασία του, γιατί η ελληνική οικονομία αποδίδει καλύτερα στο β’ εξάμηνο όταν οι τουριστικές εισροές έρχονται να δυναμώσουν την εποχική ζήτηση αλλά και την ρευστότητα της οικονομίας.

Αν οι εισηγμένες εταιρίες σας φαίνονται ένα πολύ στοχευμένο δείγμα εταιριών, δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας: Τα εμπορικά ελλείματα της Ελλάδας γυρίζουν σε πλεονάσματα από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Το εμπορικό πλεόνασμα σε ταμειακή βάση ήταν 5,5 δις ευρώ το 2016 και 6,2 δις ευρώ το 2017 και επειδή η επίδοση αυτή έχει καταγραφεί μόνο σε ένα μέρος από την σημαντική της έκταση αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η αποτύπωση της στα μεγέθη του β’ εξαμήνου.

Ανά κλάδο και κατά περίπτωση, να τι θα πρέπει να περιμένουμε:

Στον τραπεζικό κλάδο αναμένονται καλύτερες επιδόσεις καθώς εκτός από την επιστροφή των καταθέσεων (3,7 δις ευρώ) παρατηρήθηκε βελτίωση στην εικόνα των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς η δυναμική των προβλέψεων αναμένεται να εμφανίσει επιβράδυνση ή και αντιστροφή. Στα αποτελέσματα των τραπεζών δεν θα δούμε την επίδραση του λογιστικού προτύπου 9 στο κομμάτι που του αναλογεί καθώς η πρώτη εγγραφή (5% της συνολικής επίδρασης) θα γίνει στο α’ τρίμηνο του 2018.
  • Αυτό που σίγουρα θα δούμε είναι ενίσχυση των ίδιων κεφαλαίων λόγω ομολόγων, τις πωλήσεις των χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων που καταγράφησαν στο τέλος της χρονιάς -μικρή θετική επίδραση ή και ουδέτερη- που κυρίως θα βοηθήσει στο πιαστούν οι στόχοι του SSM.
  • Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για μια μετριοπαθή κερδοφορία δεν αποκλείεται το αποτέλεσμα χρήσης να συμπιεστεί στο όριο ανοχής της θετικής τελικής γραμμής, προκειμένου οι ισολογισμοί να γράψουν εμπροσθοβαρείς προβλέψεις αυξάνοντας το βαθμό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους

Οι εταιρίες διύλισης θα δείξουν ένα δυνατό, αλλά όχι καλύτερο από το 2016 δ’ τρίμηνο. Τα μεγέθη τους έχουν επηρεαστεί από τα χαμηλότερα περιθώρια διύλισης με τις εκτιμήσεις τριμήνου να αναμένουν μείωση στα λειτουργικά αποτελέσματα 20-25%. Από την άλλη πλευρά στα δημοσιευμένα μεγέθη μέρος αυτής της μείωσης αναμένεται να περιοριστεί καθώς η αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου (+18% μεσοσταθμικά από τρίμηνο σε τρίμηνο) αναμένεται να δώσει κέρδη από την αποτίμηση των αποθεμάτων.

  • Οι δύο εταιρίες  εμφανίζουν ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας σε δημοσιευμένη βάση, για την Motoroil 600 εκατ. ευρώ και 850 εκατ. ευρώ για τα Ελληνικά Πετρέλαια. Το μέρισμα που θα δώσουν οι δύο εταιρίες θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών. Από την άλλη πλευρά η επιβράδυνση στην ζήτηση της εμπορία καυσίμων κίνησης συν το γεγονός της περιορισμένης ζήτησης στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να έχει χαμηλή συνεισφορά στα μεγέθη.
Στην λιανική οι αναγνώσεις του δ’ τριμήνου είναι θετικές καθώς η περίοδος της Μαύρης Παρασκευής του Νοεμβρίου έχει ανεβάσει τα μεγέθη των πωλήσεων σε Ηλεκτρονικές Συσκευές, Έπιπλα και είδη σπιτιού (+8,2% το Νοέμβριο) ενώ ελαφρώς αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν και στα πολυκαταστήματα (+2%) . Ωστόσο, οι παίκτες της αγοράς επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη περίοδος είχε περισσότερο θετική επίδραση στην ταμειακή θέση των εταιριών και λιγότερο στην κερδοφορία αφού το απόθεμα που διακινήθηκε είχε χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας.Ο Δεκέμβριος πάντως φαίνεται να πήγε καλά αφού η εγχώρια ζήτηση βοηθήθηκε και από το επίδομα αλληλεγγύης.

Για τις εταιρίες στο χώρο της ενέργειας ο Νοέμβριος ήταν επίσης ένας δυνατός μήνας καθώς σημειώθηκαν εξαιρετικά υψηλές τιμές στην πώληση ενεργειακού δυναμικού. Τόσο η Μυτιληναίος, όσο και οι Elpedison και Ήρων θα εμφανίσουν τις ωφέλειες στους ισολογισμούς του έτους. Για την Μυτιληναίος η χρονιά έκλεισε σε επίπεδα ρεκόρ και πάνω από την αρχική εκτίμηση της διοίκησης. Επομένως στις 28 Μαρτίου θα πρέπει να αναμένουμε την χρήση να κλείνει με 300 – 310 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη και 150 εκατ. ευρώ καθαρό αποτέλεσμα. Το υψηλότερο κόστος των καυσίμων θα έχει επίπτωση σε Μεταφορές (35 – 40% του κόστους πωληθέντων) αλλά και στην ΔΕΗ. Ο Δεκέμβριος περιόρισε το ρυθμό επιβράδυνσης του κύκλου εργασιών της ΕΧΑΕ.

http://www.bankingnews.grΔ.Ν.

BREAKING NEWS