Moody’s: Αναβαθμίζει σε «B3» από «Caa2» το deposit ceiling των ελληνικών τραπεζών - Υψηλό το DTA

Moody’s: Αναβαθμίζει σε «B3» από «Caa2» το deposit ceiling των ελληνικών τραπεζών - Υψηλό το DTA
Moody’s: Αναβαθμίζει σε «Caa2» Πειραιώς και Εθνική – Επιβεβαιώνει το «Caa3» Alpha Bank, Eurobank και Attica Bank
H Moody’s προχώρησε σήμερα (27/2) στην αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών στην κλίμακα «B3» από «Caa3».
Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης έχει επίσης αναβαθμίσει τον μακροπρόθεσμο αντισυμβαλλόμενο κίνδυνο (counterparty risk assessments, CRA) της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας σε «B3» από «Caa2»), αναβάθμισε την CRA της Alpha Bank και της Attica Bank στο «Caa1» από «Caa2» και επιβεβαίωσε την CRA της Eurobank στο «Caa2».
Τα προγράμματα έκδοσης ομολόγων με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου (government-guaranteed senior MTN program) της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank και της Eurobank αναβαθμίστηκαν επίσης σε «B3» από «Caa2», σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγησης της Moody's για την Ελλάδα.
Παράλληλα, η Moody's επιβεβαίωσε τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση (baseline credit assessment, BCA) της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank και της Eurobank σε «caa2» και της Attica Bank σε «caa3».
Παράλληλα η Moody's διατήρησε θετικό το outlook για τις καταθέσεις της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank, ενώ σταθερό παρέμεινε το outlook για τις καταθέσεις των Πειραιώς, Eurobank και Attica Bank.
Όπως αναφέρει ο οίκος σε ανακοίνωση του, οι αναβαθμίσεις των αξιολογήσεων των καταθέσεων και του CRA οφείλεται στην επέκταση της δεξαμενής των μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων που είναι διαθέσιμες για την απορρόφηση απωλειών σε ένα πιθανό σενάριο εκκαθάρισης.
Παράλληλα το "Loss Given Failure (LGF)" της Moody's για τις ελληνικές τράπεζες, (τα κεφάλαια που χάνει η τράπεζα όταν ένας δανειολήπτης της κηρύσσει πτώχευση), οδήγησε στην αναβάθμιση, αντανακλώντας τις ενδεχομένως μικρότερες απώλειες που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι μη εξασφαλισμένοι ανώτεροι πιστωτές.
Οι αναβαθμίσεις παράλληλα οφείλονται όπως αναφέρει η Moody's από την αναβάθμιση των τραπεζικών καταθέσεων στο B3 από Caa2, μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε Β3 (θετικό outlook) από Caa2 (θετικό outlook) στις 21 Φεβρουαρίου 2018.
Παρ 'όλα αυτά, οι αξιολογήσεις των καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών παραμένουν εντός της σειράς αξιολόγησης Caa, αντανακλώντας τους περιορισμούς στους κεφαλαιακούς ελέγχους (capital controls) και το γεγονός ότι οι καταθέτες στην Ελλάδα δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο πλήρες ποσό των καταθέσεων τους, και τις προκλήσεις χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν ακόμα οι ελληνικές τράπεζες.
Η Moody's ανέφερε ότι οι αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών εξισορροπούν τις βελτιώσεις των πιστωτικών τους προοπτικών το 2016-17 και τις προοπτικές περαιτέρω σταθεροποίησης το 2018-19, ενάντια στους ακόμα σημαντικούς κινδύνους που σχετίζονται με το πολύ υψηλό επίπεδο των NPEs και του ακόμη δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Η Moody's αναβάθμισε επίσης το μακροοικονομικό προφίλ της Ελλάδας σε «Weak-» από «Very Weak +», κυρίως λόγω της βελτίωσης των δημοσιονομικών της Ελλάδας και λόγω της πεποίθησης ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει επιτυχώς το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης κα θα επιστρέψει στις αγορές.
Αυτό οφείλεται κυρίως από τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά το κλείσιμο της γ' αξιολόγησης, το γεγονός ότι οι δημόσιοι φορείς στην Ελλάδα επωφελήθηκαν από την τεχνική βοήθεια που παρείχαν οι επίσημοι πιστωτές, καθώς και από τον μειωμένο κίνδυνο πολιτικού ρίσκου και αναχρηματοδότησης της χώρας.
Το μακροοικονομικό προφίλ της Ελλάδας αντικατοπτρίζει επίσης τις δύσκολες συνθήκες πίστωσης και χρηματοδότησης, με τις διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλες οι ελληνικές τράπεζες.

Οι εκτιμήσεις ανά τράπεζα

Τράπεζα Πειραιώς

Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίζεται στο Caa2, ενώ η αξιολόγηση που αφορά τον αντισυμβαλλόμενο κίνδυνο (CRA) αναβαθμίζεται, επίσης, στο Β3.
Αιτία της αναβάθμισης η διαδικασία απομόχλευσης στην οποία έχει εισέλθει η τράπεζα κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών μέσω της πώλησης μη βασικών assets.
Η εξέλιξη αυτή έχει μειώσει τις πιθανές απώλειες που μπορεί να χρεωθούν στους βασικούς (senior) πιστωτές της τράπεζας.
Επίσης έχει ληφθεί υπόψη και η βελτίωση του πιστωτικού προφίλ του ομίλου, η οποία προήλθε και από τη μείωση έκθεσης στον ELA, η οποία έφθασε στα 7,8 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2017 από 12,7 δισ. ευρώ που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2016.
Επιπρόσθετα υπήρξε αύξηση των καταθέσεων οι οποίες έφθασαν στο 61% των συνολικών assets της τράπεζας τον Σεπτέμβριο 2017 από 48% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Ταυτόχρονα, όμως, ο οίκος επισημαίνει ότι η ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας Πειραιώς είναι μεταξύ των πιο αδύναμων σε παγκόσμιο επίπεδο, εξαιτίας και τις αγοράς μικρότερων προβληματικών τραπεζών, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 36% και 55% αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο του 2017.
Η επιβεβαίωση της BCA της τράπεζας στο caa2 και το δείκτη CET1 στο 17% το Σεπτέμβριο του 2017 από 17,1% τον Σεπτέμβριο του 2016, συμπεριλαμβανομένων των CoCos ύψους 2 δισ. ευρώ που διατηρεί η τράπεζα, αλλά θα πρέπει να επιστρέψει στο κράτος.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της τράπεζας (DTA) ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ αποτελούσαν το 59% περίπου κεφαλαίου CET1, εξαιρουμένων των CoCos, υπονομεύοντας την ποιότητα της κεφαλαιακής της θέσης.
Η Moody's δεν θεωρεί αυτές τις DTAs ως ενσώματα κοινά ίδια κεφάλαια, λόγω της ακόμη χαμηλής φερεγγυότητας της Ελλάδας.
Η Moody's θεωρεί την ποιότητα της περιουσίας του Πειραιώς Bank να είναι από τις πιο αδύναμες στο σύστημα και παγκοσμίως λόγω των πολυάριθμων εξαγορών των μικρότερων προβληματικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα το δείκτη NPL και NPE να είναι περίπου 36% 55%, αντιστοίχως, από τον Σεπτέμβριο του 2017. Επιπλέον, η κάλυψη των προβλέψεων NPL και NPE της τράπεζας ήταν 70% και 46% αντίστοιχα. Ωστόσο, ο οργανισμός αξιολόγησης αναμένει ότι η ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας θα βελτιωθεί σταδιακά ενόψει της επικέντρωσης και της ενεργητικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των πρόσθετων εργαλείων που παρέχονται στις τράπεζες για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω των πρόσφατων νομοθετικών μέτρων. Η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρή ζημιά περίπου 19 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2017, αν και η Moody's βλέπει θετικά την ικανότητα της τράπεζας να αυξήσει τα έσοδα της πριν την παροχή κατά 16% από έτος σε έτος.
Επιπλέον, οι προβλέψεις της Πειραιώς NPLs και NPEs ήταν στο 70% και στο 46% αντίστοιχα.
Ωστόσο η Moody's αναμένει ότι η ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας θα βελτιωθεί σταδιακά ενόψει της επικέντρωσης και της ενεργητικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των πρόσθετων εργαλείων που παρέχονται στις τράπεζες για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω των πρόσφατων νομοθετικών μέτρων.
Πάντως ο οίκος εκτιμά ότι η πιστωτική εικόνα θα βελτιωθεί λόγω του προγράμματος διαχείρισης των NPLs που έχει υιοθετήσει η ελληνική τράπεζα.

Εθνική Τράπεζα

Η πιστοληπτική αξιολόγηση της ΕΤΕ αναβαθμίζεται στο Caa2, ενώ η αξιολόγηση που αφορά τον αντισυμβαλλόμενο κίνδυνο (CRA) αναβαθμίζεται, επίσης, στο Β3.
Αιτία η πώληση μη βασικών assets και η δραστική μείωση της εξάρτησης από τον ELA στα 2,3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2017 από 5,2 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2016.
Παράλληλα υπήρξε αύξηση των καταθέσεων στο 59% των συνολικών assets για τον ίδιο μήνα από 48% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2016.
Στα θετικά για την ΕΤΕ σαφώς και η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αλλά και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα προ προβλέψεων έσοδα της τράπεζας.
Αυτό επιτεύχθηκε με τη δραστική μείωση της επείγουσας βοήθειας για την παροχή ρευστότητας (ELA), που μειώθηκε σε 2,3 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2017 από 5,2 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2016 και στη συνέχεια εξοφλήθηκε πλήρως τον Δεκέμβριο του 2017.
Οι καταθέσεις όλου του ομίλου αποτελούσαν το 59% το σύνολο του ενεργητικού τον Σεπτέμβριο του 2017, από 47% το Σεπτέμβριο του 2016.
Το BCA της Εθνικής τράπεζας επιβεβαιώθηκε στο caa2 και λαμβάνει υπόψη την ποιότητα της κεφαλαιακής της βάσης, με το CET1 στο 16,8% τον Σεπτέμβριο του 2017 από 16,4% τον Σεπτέμβριο του 2016.
Ωστόσο, ο υγιής ρυθμός κεφαλαιακής επάρκειας υπονομεύεται από τις υψηλές DTAs (4,7 δισ.), που αποτελούν περίπου το 72% του ονομαστικού κεφαλαίου CET1 τον Σεπτέμβριο του 2017.
Η Εθνική Τράπεζα είναι σε θέση να ενισχύσει σταδιακά το CET1 μέσω της πώλησης μη βασικών περιουσιακών της στοιχείων, ενισχύοντας  το συνολικό πιστωτικό της προφίλ.
Ο δείκτης BCA στο caa2 της Εθνικής Τράπεζας αντικατοπτρίζει επίσης τους χαμηλότερους δείκτες NPLs και NPEs, 34% και 45%, αντίστοιχα, τον Σεπτέμβριο του 2017.
Οι προβλέψεις για την κάλυψη NPLs και NPEs ήταν 74% και 56% αντίστοιχα.
Η Moody's εκτιμά πως οι ανακτήσεις από το χαρτοφυλάκιο NPLs θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω το βασικό εισόδημα της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2017, σε συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση των λειτουργικών της εξόδων.
Οι θετικές προοπτικές για την Εθνική Τράπεζα καθοδηγούνται επίσης από την ισχυρότερη χρηματοδότηση μιας θέσης ρευστότητας που διατηρεί η τράπεζα στην εγχώρια αγορά, η οποία σε συνδυασμό με την απτή πρόοδο στην ποιότητα του ενεργητικού και την κερδοφορία θα μπορούσε τελικά να ωφελήσει το BCA.

Alpha Bank

Η αξιολόγηση της Alpha Bank διατηρείται στο Caa2, με τον οίκο να τονίζει ότι η ελληνική τράπεζα διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που έφθασε στο 54% τον Σεπτέμβριο του 2017.
Στα θετικά ο υψηλός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 στο 17,8%, αλλά η Alpha Bank βρίσκεται αντιμέτωπη με αρκετές δυσκολίες αναφορικά με την αντιμετώπιση τόσο των μη εξυπηρετούμενων δανείων όσο και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα οποία έφθασαν στο 37% και 54% αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο του 2017.
Η Moody's σημειώνει ότι η Alpha Bank έχει το χαμηλότερο επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs) στον ισολογισμό της  περίπου 3,3 δισ. το Σεπτέμβριο του 2017, το οποίο περιείχε περίπου το 37% του ονομαστικού κεφαλαίου της CET1.
Το επίπεδο αυτό τοποθετεί την τράπεζα στο ισχυρότερο σημείο από πλευράς απορροφούμενων απωλειών κεφαλαίων.
Παράλληλα, η Alpha Bank αντιμετωπίζει σημαντική πρόκληση για την αντιμετώπιση των NPLs και των NPEs σε 37% και 54% αντίστοιχα το Σεπτέμβριο του 2017.
O δείκτης κάλυψη των προβλέψεων NPLs και NPEs ήταν 68% και 48%, αντίστοιχα.
Η Moody's πιστεύει ότι η σχετικά υψηλή κάλυψη παροχής NPLs παρέχει στην τράπεζα μεγαλύτερη ευελιξία για να διαχειριστεί το χαρτοφυλάκο των NPLs της.

Eurobank

Η αξιολόγηση της Eurobank διατηρείται στο Caa2, με τον οίκο να τονίζει ότι έλαβε υπόψη τον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET 1) ο οποίος έφθασε στο 15,1% τον Σεπτέμβριο του 2017 από 17,4% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2016, μετά και την ομολογιακή έκδοση στην οποία προχώρησε η ελληνική τράπεζα.
Η Moody's θεωρεί ότι η Eurobank έχει χαμηλότερη ποιότητα κεφαλαίου από ό,τι οι υπόλοιπες τρεις συστημικές τράπεζες, δεδομένου του υψηλότερου επιπέδου των DTAs (4 δισ. ευρώ).
Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι περίπου το 70% του ονομαστικού κεφαλαίου CET1 της τράπεζας έχει τη μορφή επιλέξιμων DTAs.
Τα κέρδη της τράπεζας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2017 ανήλθαν σε περίπου 61 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης NPLs και NPEs ήταν περίπου 35% και 45% αντιστοίχως τον Σεπτέμβριο του 2017.
O δείκτης κάλυψης των προβλέψεων NPLs και NPEs της Eurobank ήταν 66% και 52%, αντίστοιχα.
Ο ELA της Eurobank το Σεπτέμβριο του 2017 ήταν 9 δισ. ευρώ, αποτελώντας περίπου το 15% του συνολικού ενεργητικού της, αν και η Moody's σημειώνει ότι η τράπεζα κατάφερε να μειώσει σημαντικά την εξάρτηση της από τον ELA που ήταν 22,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2015.
Η επιβεβαίωση της κατάταξης των καταθέσεων Caa3 της τράπεζας, η οποία είναι τοποθετημένη κατά μία βαθμίδα χαμηλότερη από το BCA caa2 της, λαμβάνει υπόψη την ανάλυση LGF του οργανισμού αξιολόγησης και την σχετικά περιορισμένη ποσότητα μη εξασφαλισμένων υποχρεώσεων της τράπεζας στον ισολογισμό της, καθιστώντας τους ανώτερους πιστωτές πιο ευάλωτους σε μια πιθανή εκκαθάριση.
Το σταθερό outlook εξισορροπεί τις δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης της κερδοφορίας και του προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας, αλλά και τον υψηλό αριθμό των NPEs και της χαμηλότερης ποιότητας του κεφαλαίου, γεγονός που με τη σειρά της περιορίζει το BCA της τράπεζας.

Attica Bank

Και στην περίπτωση της Attica Bank η επιβεβαίωση της αξιολόγησης Caa3 αποδίδεται στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET 1, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 15% τον Σεπτέμβριο του 2017.
Σημειώνεται ότι η ελληνική τράπεζα έχει πολύ μικρό μερίδιο στην αγορά, το οποίο φθάνει μόλις στο 2% και το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων άγγιξε το 43,2% τον Σεπτέμβριο του 2017 σημαντικά μειωμένο σε σύγκριση με το 58,9% που βρίσκονταν τον Σεπτέμβριο του 2016, μετά τη συμφωνία με ξένο επενδυτή για πώληση 1,3 δισ. ευρώ NPEs.
Η εξάρτησή της από τον ELA ήταν 960 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2017, που περιλάμβανε περίπου το 27% του συνολικού ενεργητικού της.
Το BCA της Attica Bank στο caa3, το χαμηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, αντικατοπτρίζει επίσης το χαμηλό προφίλ κερδοφορίας της τράπεζας με τα λειτουργικά έσοδα (εξαιρουμένων των έκτακτων κερδών) να μειώνονται κατά περίπου 14% σε ετήσια βάση κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2017.
Το σταθερό outlook των καταθέσεων της τράπεζας με τη αξιολόγηση στο Caa3, αντικατοπτρίζει την προσδοκία της Moody's ότι η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση στην τράπεζα από τη νέα διοίκηση είναι πιθανό να χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα πριν αρχίσει να αποδίδει καρπούς.
Η αναβάθμιση του CRA στο Caa1 από Caa2 οφείλεται αποκλειστικά από τα χαμηλότερα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας μετά την παραπάνω συμφωνία για τα NPEs και το αναλογικά υψηλότερο επίπεδο προστασίας που παρέχεται στους ανώτερους αντισυμβαλλομένους σε πιθανό σενάριο εκκαθάρισης βάσει της αξιολόγησης της LGF της Moody's.

Τι μπορεί να αλλάξει την αξιολόγηση

Στην έκθεση του Moody’s αναφέρεται ότι μπορεί να υπάρξει αναβάθμιση των αξιολογήσεων εάν το πιο θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα βοηθήσει ώστε να υπάρξει βελτίωση τόσο της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, όσο και της κερδοφορίας αλλά και της χρηματοδότησής τους.
Η επιστροφή περισσότερων καταθέσεων μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε αναβάθμιση.
Στον αντίποδα μπορεί να υπάρξει υποβάθμιση των αξιολογήσεων σε περίπτωση πολιτικής αναταραχής στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο θα επηρεάσει τόσο την εγχώρια κατανάλωση όσο και την οικονομική δραστηριότητα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS