Σημαντική αύξηση short θέσεων σε τράπεζες, Folli Follie από Lansdowne, Oceanwood

Σημαντική αύξηση short θέσεων σε τράπεζες, Folli Follie από Lansdowne, Oceanwood
Πέραν των τραπεζών και ειδικά της Πειραιώς που βρίσκεται στο επίκεντρο, στο στόχαστρο των hedge fund βρίσκεται και η Folli Follie
Νέα σημαντική αύξηση των short θέσεων σε τράπεζες και Folli Follie καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο από τα hedge funds που επιμένουν να τοποθετούνται στην πτώση της ελληνικής αγοράς.
Πέραν των τραπεζών και ειδικά της Πειραιώς που βρίσκεται στο επίκεντρο, στο στόχαστρο των hedge fund βρίσκεται και η Folli Follie.
Οι short θέσεις της Euroxx και Axia Ventures στην Τέρνα Ενεργειακή εξυπηρετούν άλλο σκοπό από αυτό που εμφανώς καταγράφεται ως short θέση.
Ειδικότερα, η Lansdowne αύξησε τη θέση της στην Πειραιώς στο 1,64%, από 1,51% προηγουμένως, ενώ η Oceanwood άνοιξε short θέση στη Folli Follie ύψους 0,50%.

Αναλυτικά οι θέσεις:www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS