Σωληνουργεία Κορίνθου: Σε εξέλιξη η έρευνα των αμερικανικών αρχών για πρακτικές dumping

Σωληνουργεία Κορίνθου: Σε εξέλιξη η έρευνα των αμερικανικών αρχών για πρακτικές dumping
Η θυγατρική εταιρεία της Cenergy Holdings, Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ έχει υπαχθεί στην έρευνα καθώς είναι ο μοναδικός παραγωγός σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος στην Ελλάδα
Στην έναρξη, από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, έρευνας για επιβολή δασμών εισαγωγής (anti-dumping duty investigation) σε σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος (ονομαστικής διαμέτρου άνω των 16.4 ιντσών) εναντίον της Ελλάδας και πέντε ακόμη χωρών (Καναδά, Κίνας, Ινδίας, Κορέας, Τουρκίας), βάσει σχετικών αιτήσεων που υπεβλήθησαν από έξι παραγωγούς των ΗΠΑ, αναφέρεται ανακοίνωση που εξέδωσε η Cenergy Holdings SA.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ως αποτέλεσμα των αιτήσεων αυτών η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ απεφάνθη ότι υπάρχει εύλογη ένδειξη ουσιώδους βλάβης ή απειλής ουσιώδους βλάβης εναντίον της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ λόγω των εισαγωγών σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος από τις προαναφερόμενες χώρες.
Η θυγατρική εταιρεία της Cenergy Holdings, Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ έχει υπαχθεί στην προαναφερθείσα έρευνα καθώς είναι ο μοναδικός παραγωγός σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος στην Ελλάδα.
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων η έρευνα αυτή θα είναι χρονοβόρα και θα χρειασθεί περισσότερο από οκτώ μήνες για να ολοκληρωθεί.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS