Πιέζονται έως και 7% οι μετοχές του ομίλου Στασινόπουλου λόγω «εμπορικού πολέμου»

Πιέζονται έως και 7% οι μετοχές του ομίλου Στασινόπουλου λόγω «εμπορικού πολέμου»
Οι δηλώσεις Τραμπ έχουν δημιουργήσει έντονες ανησυχίες και στους επενδυτές του ΧΑ
Σημαντικές απώλειες καταγράφουν στη σημερινή (7/3) συνεδρίαση οι μετοχές του ομίλου Στασινόπουλου λόγω του «εμπορικού πολέμου».
Οι δηλώσεις Τραμπ έχουν δημιουργήσει έντονες ανησυχίες και στους επενδυτές του ΧΑ με αποτέλεσμα οι μετοχές των Viohalco, Cenergy και ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ να καταγράφουν σημαντικές απώλειες.
Πιο αναλυτικά η Viohalco με όγκο 182 χιλ. τεμάχια υποχωρεί 4,49%, η Cenergy με όγκο 400 χιλ. τεμάχια υποχωρεί 6,34% και η ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ με όγκο 164 χιλ. τεμάχια υποχωρεί 7,74%.
Υπενθυμίζεται πως η Cenergy ανακοίνωσε  την έναρξη από το Υπουργείο
Εμπορίου των ΗΠΑ (U.S. Department of Commerce) έρευνας για επιβολή δασμών εισαγωγής (anti-dumping duty investigation) σε σωλήνες μεγάλου διαμετρήματος (ονομαστικής διαμέτρου άνω των 16.4 ιντσών) εναντίον της Ελλάδας και πέντε ακόμη χωρών (Καναδά, Κίνας, Ινδίας, Κορέας, Τουρκίας) βάσει σχετικών αιτήσεων που υπεβλήθησαν από έξι παραγωγούς των ΗΠΑ. Ακολούθως ως αποτέλεσμα των αιτήσεων αυτών η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (United States International Trade Commission, USITC) απεφάνθη ότι υπάρχει εύλογη ένδειξη ουσιώδους βλάβης ή απειλής ουσιώδους βλάβης εναντίον της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ λόγω των εισαγωγών σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος από τις προαναφερόμενες χώρες.
Η θυγατρική εταιρεία της Cenergy Holdings, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. έχει υπαχθεί στην προαναφερθείσα έρευνα καθώς είναι ο μοναδικός παραγωγός σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος στην Ελλάδα.
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων η έρευνα αυτή θα είναι χρονοβόρα και θα χρειασθεί περισσότερο από οκτώ μήνες για να ολοκληρωθεί.
Τέλος, η Cenergy Holdings θεωρεί ως πρόωρη οποιαδήποτε εκτίμηση σχετικά με την επίδραση της ανωτέρω έρευνας επί των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών της καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου.
Η Cenergy Holdings S.A. θα ενημερώνει σχετικά την επενδυτική κοινότητα

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS