Στις 22/3 ανακοινώνει αποτελέσματα για τη χρήση του 2017 η Viohalco

Στις 22/3 ανακοινώνει αποτελέσματα για τη χρήση του 2017 η Viohalco
Στις 22/3 ανακοινώνει αποτελέσματα για τη χρήση του 2017 η Viohalco
Η Viohalco ανακοινώνει ότι η ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 θα είναι η 22α Μαρτίου 2018, αντί της αρχικής 30ης Μαρτίου 2018.

ww.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS