Πετρόπουλος: «Άλμα» 76,9% στα κέρδη του 2017, στα 2,3 εκατ. ευρώ - Μείωση πωλήσεων 21,5%

Πετρόπουλος: «Άλμα» 76,9% στα κέρδη του 2017, στα 2,3 εκατ. ευρώ - Μείωση πωλήσεων 21,5%
Κατά 76,9% «εκτοξεύτηκαν» τα καθαρά κέρδη της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ στο σύνολο του 2017
Κατά 76,9% «εκτοξεύτηκαν» τα καθαρά κέρδη της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ στο σύνολο του 2017, ενώ οι πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 21,5%.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (8/3/2018) η εταιρεία, τα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν στα 2,3 εκατ. ευρώ, από 1,3 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ οι πωλήσεις του διαμορφώθηκαν σε 73,2 εκατ. ευρώ, έναντι των 93,2 εκατ. ευρώ του 2016.
Το ΕΒΙTDA του οµίλου ανήλθε σε 5,7 εκατ. ευρώ, από 5,6 εκατ. ευρώ το 2016, σηµειώνοντας αύξηση 1,8%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 33,3% και ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι των 2,4 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός αυξήθηκε στα 23,1 εκατ. ευρώ από 22,6 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός µειώθηκε στα 9,6 εκατ. ευρώ από 9,8 εκατ. ευρώ το 2016.
Τα µετρητά και ισοδύναµα αυξήθηκαν σε 13,5 εκατ. ευρώ, από 12,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 30 εκατ. ευρώ από 29 εκατ. ευρώ το 2016.
Ο δείκτης φερεγγυότητας του οµίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα µετρητά και ισοδύναµα) στις 31.12.2017 διαμορφώθηκε στο 58,5%, από 56,5% την 31.12.2016.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS