Ποιος θεσμικός παράγοντας παρανομεί παρεμβαίνοντας σε δικαιοσύνη και εισαγγελείς

Ποιος θεσμικός παράγοντας παρανομεί παρεμβαίνοντας σε δικαιοσύνη και εισαγγελείς
Ποιος θεσμικός παράγοντας κατά τρόπο νομικά απαράδεκτο και ηθικά ανέντιμο προσπαθεί να επηρεάσει την κρίση της δικαιοσύνης και των εισαγγελέων για μια πολύ γνωστή τραπεζική υπόθεση;
Ποιος θεσμικός παράγοντας κατά τρόπο νομικά απαράδεκτο και ηθικά ανέντιμο προσπαθεί να επηρεάσει την κρίση της δικαιοσύνης και των εισαγγελέων για μια πολύ γνωστή τραπεζική υπόθεση;
Επιτρέπεται θεσμικό τραπεζικό όργανο να παρεμβαίνει στην δικαιοσύνη και να αγωνιά μπας και δεν έχει τύχει το πόνημα του;
Το κυριότερο όλων γιατί τέτοια αγωνία;

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS