Goldman Sachs: Ενθαρρυντικά σημάδια από τις ελληνικές τράπεζες - Συγκρατημένη αισιοδοξία για τα stress test

Goldman Sachs: Ενθαρρυντικά σημάδια από τις ελληνικές τράπεζες - Συγκρατημένη αισιοδοξία για τα stress test
Οι διαπιστώσεις των στελεχών της Goldman Sachs κατά τις συναντήσεις τους με τις διοικήσεις των τραπεζών
Ενθαρρυντικά είναι τα σημάδια που διαπίστωσαν στις ελληνικές τράπεζες οι αναλυτές της Goldman Sachs κατά το ταξίδι τους στην Ελλάδα, δηλώνοντας συγκρατημένα αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα των stress test.
Ειδικότερα, στην τελευταία 7σέλιδη ανάλυσή της υπό τον τίτλο "Greece Banks: Feedback from Athens - encouraging signs on a long road ahead" (Ελληνικές Τράπεζες: Ενημέρωση από την Αθήνα - Ενθαρρυντικά σημάδια σε έναν μακρύ δρόμο), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η Goldman Sachs ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Ελλάδα, συναντήθηκε με τις διοικήσεις των τραπεζών και μια εταιρεία διαχείρισης προβληματικών δανείων, καθώς και με εκπροσώπους τοπικών και διεθνών οργανισμών.
Η αίσθηση από τις συναντήσεις έδειξε πιο εποικοδομητικά στοιχεία για την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, συγκρατημένη αισιοδοξία για την έκβαση του stress test και περαιτέρω ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης.
Οι συζητήσεις κατέδειξαν επίσης την ανάγκη περαιτέρω περικοπών του κόστους για τις τράπεζες, με στόχο την αντιστάθμιση των πιέσεων στα έσοδα και των κινδύνων γύρω από την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτό, η Goldman Sachs διατηρεί τη σύσταση buy (αγορά) μόνο για την Alpha Bank και τη σύσταση neutral (ουδετερότητα) για την Εθνική, την Eurobank και την Πειραιώς.
Η νέα τιμή στόχος για τη Eurobank είναι στα 0,88 ευρώ, από 0,85 ευρώ προηγουμένως, ενώ η νέα τιμή στόχος για την Αlpha Βank είναι στα 2,36 ευρώ από 2,40 ευρώ ενώ διατηρεί τη σύσταση «αγορά».
Η τράπεζα διατηρεί σταθερές τις τιμές στόχους για τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας (0,28 ευρώ) και της Τράπεζας Πειραιώς (3,10 ευρώ).  

Stress test: Οπωσδήποτε αισιόδοξος τόνος, παραμένουν οι βασικοί κίνδυνοι

Οι συναντήσεις των στελεχών της Goldman Sachs έδειξαν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην τοπική αγορά, τόσο οι τράπεζες όσο και οι αρχές, παραμένουν γενικά θετικοί όσον αφορά το πιθανό αποτέλεσμα των ελληνικών stress test, με τους κυριότερους κινδύνους να εξελίσσονται γύρω από τη εφαρμογή των μοντέλων IFRS9 και του πολιτικού παράγοντα.
Οι επαφές έγιναν λίγο μετά τον πρώτο γύρο των παρατηρήσεων με τους ομιλητές να τονίζουν (1) το ευνοϊκότερο σύνολο των μακροοικονομικών μεταβλητών, ιδίως στο δυσμενές σενάριο, (2) την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση σε όλες τις συστημικές ελληνικές τράπεζες και (3) τη λιγότερο αυστηρή μεθοδολογία των δοκιμών.
Αυτοί οι τρεις λόγοι θα υποστηρίξουν ένα πιο διαχειρίσιμο αποτέλεσμα του τεστ αντοχής σε σύγκριση με εκείνο του 2015.
Οι τράπεζες αναμένεται να επωφεληθούν από τη σταδιακή εισαγωγή (30% κατά την εξεταζόμενη περίοδο) του προκαταρκτικού αποτελέσματος του IFRS9 (μέχρι 8-10 π.μ. της κάλυψης) στους μεταβατικούς κεφαλαιακούς τους δείκτες και την κατάργηση του κατώτατου ορίου κεφαλαίου απόδοσης / αποτυχίας (αν και ένα όριο της τάξεως του 5,5-8,0% θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς).
Από την άλλη πλευρά, οι συζητήσεις κατέδειξαν ένα σημαντικό κενό μεταξύ των τρέχοντων αποτελεσμάτων του προτύπου IFRS9 και της αξιολόγησης που παρείχε η EBA.

Αξιολόγηση ποιότητας ενεργητικού: συνεχιζόμενη πρόοδος, διατηρώντας κρίσιμο momentum

Οι συζητήσεις των στελεχών της Goldman Sachs κατέδειξαν μια πολυαναμενόμενη και πολύ αναγκαία πρόοδο στον τομέα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών και τη βελτίωση της δυναμικής στις πωλήσεις NPL.
Ο ρυθμός σχηματισμού των NPL έχει υποχωρήσει, ενώ οι τράπεζες αναμένουν να πετύχουν τους στόχους του SSM και να συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο προς την κατεύθυνση των πιο φιλόδοξων στόχων του 2018 σχετικά με τους επόμενους μήνες.
Εντούτοις, υπήρξε κάπως μικρότερη πρόοδος σε αρκετές άλλες πρωτοβουλίες υψηλής απόδοσης, δηλαδή εξωδικαστικός μηχανισμός και αντιμετώπιση των περιπτώσεων πτώχευσης στο δικαστικό σύστημα.

Αναλυτικά οι συνιστώσες στο δύσκολο δρόμο της μείωσης των NPLs

- Ηλεκτρονικές δημοπρασίες: Αυξημένες ελπίδες

Μετά την αρχική καθυστέρηση, η πλατφόρμα λειτουργεί πλέον.
Οι πωλήσεις αρχικά αναμένεται να επικεντρωθούν σε χαρτοφυλάκια υψηλής αξίας (συχνά> 300 χιλ. ευρώ), ενώ η απορρόφηση αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι τιμές των ακινήτων επιτρέπεται να μειωθούν μόνο σε μεταγενέστερους γύρους δημοπρασιών.
Τα σχόλια από τις συναντήσεις επιβεβαίωσαν ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες να ανακτήσουν μέρος του ενεργητικούς τους, προκειμένου να υποστηρίξουν τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων.

- Πωλήσεις NPL: Το απόθεμα μεγαλύτερο και πιο ποικίλο

Οι συναντήσεις έδειξαν ότι οι τράπεζες προετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν περαιτέρω πωλήσεις NPL κατά τη διάρκεια του 2018, με το στόχο να ξεπερνά τα 5 δισ. ευρώ.
Οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν στα όρια των ζημιών που περιελήφθηκαν στα σχέδια που υποβλήθηκαν στον SSM.

Λειτουργικές τάσεις: Η προοπτική βελτιώνεται, αλλά η διαδικασία της ανάκαμψης παρατείνεται

Η ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ως μια παρατεταμένη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι υπήρξε βελτίωση του περιβάλλοντος.
Σχόλια από τους Έλληνες τραπεζίτες σχετικά με το 2018 υποδηλώνουν ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να δουν μια σταθεροποίηση των όγκων και μείωση των απομειώσεων (μετά το stress test, IFRS 9), αλλά είναι επίσης πιθανό οι πιέσεις να αντιμετωπίζονται μόνο εν μέρει, καθώς αντισταθμίζονται από περαιτέρω μέτρα μείωσης κόστους.
Η ρευστότητα θα βελτιωθεί περαιτέρω, υπό την επιφύλαξη ενός σταθερού περιβάλλοντος αγοράς.
- Αδύναμη ζήτηση δανείων, έσοδα υπό πίεση. Η ζήτηση για τις πιστώσεις στα χαρτοφυλάκια λιανικής παραμένει αδύναμη, με λίγα μόνο ψήγματα ανάπτυξης σε επιχειρήσεις (π.χ. τουρισμός, μεταφορές, CRE).
Οι τραπεζίτες αναμένουν την πίεση στην κορυφαία γραμμή να είναι πιο ορατή φέτος και να έρθει στο πλαίσιο περαιτέρω εξομάλυνσης του συνδυασμού χρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των NPLs.
- Οι περικοπές στο κόστος δεν έχουν ολοκληρωθεί, με στόχο την αντιστάθμιση της απώλειας εσόδων.
Οι ελληνικές τράπεζες υποστηρίζουν ότι θα συνεχίσουν να αξιοποιούν τις πρωτοβουλίες για περαιτέρω μείωση δαπανών.
Αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, πρόσθετους κύκλους εθελουσίων εξόδων, την περαιτέρω βελτιστοποίηση του δικτύου καταστημάτων των τραπεζών και της συνεχούς τάσης προς τις ψηφιακές πλατφόρμες.
- Το κόστος κινδύνου επιβραδύνεται
Η μείωση του κόστους του κινδύνου είναι πιθανό να είναι βαθμιαία, ενώ το 2018 θα εξακολουθεί να έχει την ίδια τάση και οι απομειώσεις που φθάνουν μόνο σε πιο βιώσιμα επίπεδα (περίπου 100 μονάδες βάσης).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS