Καραβίας (CEO Eurobank): Εφικτός ο στόχος μείωση των NPEs κατά 2,4 δισ. ευρώ το 2018

Καραβίας (CEO Eurobank): Εφικτός ο στόχος μείωση των NPEs κατά 2,4 δισ. ευρώ το 2018
Καραβίας (CEO Eurobank): Εφικτός ο στόχος μείωση των NPEs κατά 2,4 δισ. ευρώ το 2018
Αισιόδοξος πώς οι στόχοι που έχουν τεθεί για την μείωση των NPEs για το 2018 (μείωση κατά 2,4 δισ. ευρώ), θα κατστεί εφικτός εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλύτές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ομίλου για το 2017.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Καραβίας «το 2017 ήταν για τη Eurobank άλλη μια κερδοφόρα χρονιά, με ισχυρές επιδόσεις, κατά την οποία η τράπεζα πέτυχε όλους τους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους και τους υπερέβη σε κρίσιμους τομείς.
Η καθαρή κερδοφορία έφτασε τα €186 εκατ. χάρη στην αύξηση των κύριων προ προβλέψεων εσόδων και στις διεθνείς δραστηριότητες.
Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά €2,5 δισ. σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας το σχετικό στόχο.
Το τέταρτο τρίμηνο του έτους σημειώθηκαν οι καλύτερες ιστορικά επιδόσεις τόσο στη μείωση του αποθέματος NPE όσο και στη δημιουργία νέων. Πρόκειται για εξέλιξη ιδιαίτερα ενθαρρυντική για το 2018, καθώς η διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα παραμείνει προτεραιότητα ενώ η τάση του τελευταίου τριμήνου μπορεί να αποδοθεί τουλάχιστον σε ένα βαθμό στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και στην αποφασιστικότητα για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Μολονότι οι στόχοι για τα NΡΕ είναι φέτος πιο απαιτητικοί, έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα τους επιτύχουμε, καθώς ο τράπεζες μπορούν πλέον να κάνουν πλήρη χρήση νομικών εργαλείων που τέθηκαν σε ισχύ από πέρυσι και τα οποία μόνον μερικώς αξιοποιήθηκαν στη διάρκεια του 2017.
Η εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό χορήγησης ρευστότητας (ELA) μειώθηκε κατά €4 δισ. το 2017, κυρίως χάρη στην αύξηση των καταθέσεων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, και στη βελτίωση της πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Παρά τη διατήρηση των συνθηκών περιορισμένης ρευστότητας, η καθαρή αύξηση των χορηγήσεων έφτασε τα €400 εκ.
Η τράπεζα συνέχισε να αυξάνει τα κεφάλαιά της και ο δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (CET1) έχει ενισχυθεί σωρευτικά κατά 220 μ.β. από το 2015, από τις οποίες οι 150 μ.β. το τελευταίο έτος.
Το 2017 αποπληρώσαμε πλήρως τις προνομιούχες μετοχές, εκδίδοντας ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (TierII), με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του δείκτη συνολικών κεφαλαίων (με πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ) στο 17,9%.
Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του κύκλου των προγραμμάτων προσαρμογής της οικονομίας.
Με την εκπνοή του τρίτου προγράμματος, τον Αύγουστο, οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα πρέπει να καλύπτονται από τις διεθνείς αγορές.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει η έξοδος από το πρόγραμμα να συντελεστεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: ρύθμιση του δημοσίου χρέους με τις ελάχιστες αιρεσιμότητες, ώστε καμία πλευρά να μην αμφιβάλλει ότι θα υλοποιηθεί πλήρως, διασφάλιση της χρηματοδότησης από πιθανούς εξωτερικούς ή εσωτερικούς κλυδωνισμούς, πρόνοιες που θα ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο υποτροπής.
Επιπλέον, το συμφωνημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένων των ιδιωτικοποιήσεων και της αναμόρφωσης του δημοσίου τομέα, πρέπει να εφαρμοστεί όπως προβλέπουν τα χρονοδιαγράμματα.
Η πρόβλεψη για ανάπτυξη γύρω στο 2,1% το 2018 στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν σε διψήφιο ποσοστό.
Για να συμβεί αυτό απαιτείται οι διεθνείς αγορές να έχουν πεισθεί απόλυτα για τις θετικές προοπτικές του μεταρρυθμιστικού προγράμματος και της ελληνικής οικονομίας.
Μέσα σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης, η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για το 2018, παραμένοντας ταυτόχρονα σε τροχιά κερδοφορίας, συνεχίζοντας τη δημιουργία οργανικών κεφαλαίων και ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό, μέσα από τη χρηματοδότηση των πελατών μας και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην έναρξη της ανοδικής φάσης της οικονομικής δραστηριότητας.».

Οι στόχοι για πλειστηριασμούς

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank τόνισε ότι οι πρώτες ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές.
Στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 η Eurobank υλοποίησε 26 πλειστηριασμούς, ενώ από την ενεργοποίηση αποκλειστικώς ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στις 21 Φεβρουαρίου και μέχρι στιγμής, έχει πραγματοποιήσει περίπου 200 πλειστηριασμούς.
Βασιζόμενος στα παραπάνω στοιχεία ο κ. Καραβίας εκτίμησε ότι είναι εφικτό φέτος η Τράπεζα να διενεργήσει περισσότερους από 1.000 πλειστηριασμούς.
Η Eurobank, συνέχισε ο κ. Καραβίας, υποβάλλει προσφορά για το 60% - 70% των ακινήτων που βγάζει σε πλειστηριασμό προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα αποβούν άγονοι και να δώσει σαφές μήνυμα προς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές ότι ο ρόλος των τραπεζών θα είναι ενεργός.
Επιπρόσθετα η τράπεζα θα δίνει στη δημοσιότητα τα στοιχεία για το ύψος του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της σε τριμηνιαία βάση, ενω το 2017 το κέρδος της από τις πωλήσεις 321 ακινήτων έφθασε στα επτά εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον κ. Καραβία υπάρχει ζήτηση και ανοδικές τάσεις των τιμών στα εμπορικά ακίνητα (ιδίως ξενοδοχειακές μονάδες, logistics, ιδιοκτησίες σε μεγάλες πόλεις) ενώ εκτίμησε ότι σταδιακά θα υπάρξει άνοδος και στα οικιστικά ακίνητα.
Σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη, τόνισε ότι το 40% των αιτημάτων απορρίπτεται στα δικαστήρια.
Κατόπιν αυτού, η Eurobank έχει στη δυνατότητά της όλα τα νόμιμα μέσα κατά των συγκεκριμένων δανειοληπτών, από το να συζητήσει αναδιάρθρωση του δανεισμού τους μέχρι να διενεργήσει πλειστηριασμό. "Ωστόσο, η πλειοψηφία των δανειοληπτών έρχεται στην Τράπεζα για ρύθμιση", είπε ο κ. Καραβίας.
Εξέφρασε ακόμη την εκτίμηση ότι όλες οι τράπεζες είναι θετικές ως προς τη δημιουργία της επονομαζόμενης bad bank, προσθέτοντας, όμως, ότι η σύστασή της είναι ένα περίπλοκο θέμα και θα πρέπει να υπάρξει δημοσιοποίηση περισσότερων λεπτομερειών προκειμένου ο ίδιος να έχει μία πιο ξεκάθαρη άποψη για το ζήτημα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS