Εγκαταλείπεται η γαλλική πρόταση, στο προσκήνιο μόνο ο ESM – Επιμήκυνση 15 χρόνια με ετήσιες πληρωμές ίσες με το 1,5% του ΑΕΠ

Εγκαταλείπεται η γαλλική πρόταση, στο προσκήνιο μόνο ο ESM – Επιμήκυνση 15 χρόνια με ετήσιες πληρωμές ίσες με το 1,5% του ΑΕΠ
Με βάση αυτή την πρόταση βελτιώνεται το προφίλ βιωσιμότητας αλλά μάλλον είναι απίθανο το ΔΝΤ να συντάξει θετική έκθεση βιωσιμότητας DSA για το ελληνικό χρέος.
Η γαλλική πρόταση για το χρέος, που ήταν μια κακοσχεδιασμένη εναλλακτική λύση, φαίνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί.
Με βάση νεότερες πληροφορίες η μόνη πρόταση – τεκμηριωμένη και κοστολογημένη – είναι του ESM που βρίσκεται σε φάση διαμόρφωσης.
Οι παράμετροι της πρότασης του ESM για το χρέος είναι:
1)Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων θα είναι 15ετής αλλά με την εξής ιδιαιτερότητα.
Σε ετήσια βάση θα υπάρχουν πληρωμές οι οποίες ωστόσο δεν θα υπερβαίνουν το 1,5% του ΑΕΠ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σε ετήσια βάση η Ελλάδα πληρώνει σε τόκους για τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του χρέους 5,5-6 δισ. ευρώ.
Το 1,5% του ΑΕΠ αποπληρωμή κεφαλαίου σε ετήσια βάση σημαίνει 2,5-2,7 δισ. ευρώ.
2)Η πρόταση του ESM περιλαμβάνει ρήτρα ανάπτυξης με βάση όχι την αρχικό σχεδιασμό που ξεκινούσε με εκτιμώμενο ΑΕΠ κάτω από 1%, συγκεκριμένα 0,75%, και κλιμάκωση ανά 0,75% δηλαδή 1,5% και 2,25%.
Η νέα πρόταση ξεκινάει με ΑΕΠ βάσης το 1,5% και υπάρχουν 3 ή 4 διαβαθμίσεις όπως αναφέρει στέλεχος που γνωρίζει ορισμένες πτυχές της πρότασης.
3)Επίσης φαίνεται ότι στο κακό σενάριο για το ΑΕΠ υπάρχει και μια μείωση του spread στα επιτόκια των δανείων του EFSF αλλά ακόμη αυτό δεν έχει συμφωνηθεί καθώς χρειάζεται η γερμανική συναίνεση.
4)Τα υπόλοιπα μέτρα είναι γνωστά, ο ESM θα αποπληρώσει τα δάνεια ύψους 9,8 δισεκ. του ΔΝΤ προς την Ελλάδα ενώ τμηματικά θα καταβληθούν τα κέρδη από τα ομόλογα ANFA ύψους 7,9 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα ANFA είναι αυτά που κατέχουν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες.
Με βάση αυτή την πρόταση βελτιώνεται το προφίλ βιωσιμότητας αλλά μάλλον είναι απίθανο το ΔΝΤ να συντάξει θετική έκθεση βιωσιμότητας (DSA) για το ελληνικό χρέος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS