Αύξηση 2,7% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας το δ' τρίμηνο του 2017

Αύξηση 2,7% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας το δ' τρίμηνο του 2017
Αύξηση 2,7% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας το δ' τρίμηνο του 2017
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για το Δ ́ τρίμηνο του έτους 2017.

Ειδικότερα:

-Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ ́ τριμήνου 2017, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2016, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,7% έναντι μείωσης 0,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.
- Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ ́ τριμήνου 2017, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2016, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,0% έναντι αύξησης 0,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.
- Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ ́ τριμήνου 2017, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2016, παρουσιάζει αύξηση κατά 3,4% έναντι μείωσης 2,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS