Πως η B2 Holding με 641 εκατ ευρώ ενεργητικό και 19 εκατ κέρδη αγοράζει 3,7 δισεκ. NPLs;

Πως η B2 Holding με 641 εκατ ευρώ ενεργητικό και 19 εκατ κέρδη αγοράζει 3,7 δισεκ. NPLs;
Η εμπειρία της διαχείρισης της NAMA στην Ιρλανδία ή ακόμη και της ελληνικής bad bank αποδεικνύει ότι το στοίχημα διαχείρισης των προβληματικών δανείων μπορεί να είναι αποτελεσματικό.
Οι ελληνικές τράπεζες μη εξασφαλισμένα προβληματικά δάνεια τα πουλάνε έναντι εξευτελιστικών αποτιμήσεων με ένα στόχο να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια τους από τους ισολογισμούς και έτσι να πετύχουν τους στόχους τους στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό και η Alpha bank πούλησε 3,7 δισεκ. έναντι 90 εκατ δηλαδή πούλησε μη εξασφαλισμένα προβληματικά δάνεια καταναλωτικά και κάρτες στο 2,4% της ονομαστικής αξίας.
Η Alpha bank επί της ουσίας ξεφορτώθηκε προβληματικά δάνεια και έτσι εμφανίζεται συνεπής στον SSM στον εποπτικό μηχανισμό ότι πιάνει τους στόχους μείωσης των NPEs των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων.
Το ζήτημα εδώ δεν είναι η Alpha bank αλλά πως μια Νορβηγική εταιρία η B2Holdng που έχει παρουσία στην Ελλάδα με 9 εργαζόμενους κατάφερε να φορτωθεί 3,7 δισεκ. προβληματικών δανείων.
Η απάντηση είναι ότι πλήρωσε μόλις 90 εκατ.
Όμως αυτή η εταιρία που εμφανίζεται ως σπεσιαλίστας στο είδος του μια εταιρία που δημιουργήθηκε το 2011 διαθέτει μόλις 641 εκατ ευρώ ενεργητικό ή 6,14 δισεκ. νορβηγικές κορώνες.
Έχει 253 εκατ ευρώ κεφάλαια και 19 εκατ κέρδη.
Οι ταμειακές της ροές ανέρχονται σε 146 εκατ ενώ το 2016 σε ετήσια βάση είχε αρνητικές ταμειακές ροές.
Μια εταιρία με ενεργητικό 641 εκατ…αγοράζει ένα χαρτοφυλάκιο 3,7 δισεκ. και το σημαντικότερο δηλώνει ότι θα είναι «εντάξει» με όσους εθελοντικά προσφερθούν να συνεργαστούν.
Πως καταφέρνουν τέτοιες εταιρίες – δυστυχώς ελέω ενός προβληματικού νόμου – να αγοράζουν τέτοιας κλίμακας χαρτοφυλάκια προβληματικών δανείων εγείρονται πολλά ερωτηματικά.
Η εμπειρία της διαχείρισης της NAMA στην Ιρλανδία ή ακόμη και της ελληνικής bad bank αποδεικνύει ότι το στοίχημα διαχείρισης των προβληματικών δανείων μπορεί να είναι αποτελεσματικό.
Η Ελλάδα χρειάζεται ελληνική λύση και όχι Νορβηγούς ή κάθε Νορβηγούς που απλά εκμεταλλεύονται την ευκαιρία να αγοράσουν με 90 εκατ 3,7 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Με αυτή την λογική με 100 χιλ ευρώ αγοράζεις 4,11 εκατ προβληματικά δάνεια….

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS