Το 47% των καθαρών κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών ή 13 δισ. είναι «παγιδευμένα» σε αχρηστία

Το 47% των καθαρών κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών ή 13 δισ. είναι «παγιδευμένα» σε αχρηστία
Για την ιστορία μπορεί να αναφερθεί ότι με 13 δισεκ. κεφάλαια θα μπορούσαν να χορηγηθούν πάνω από 50 δισεκ. δάνεια για ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Το 47% των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών είναι παγιδευμένα σχεδόν σε αχρηστία και αντιστοιχούν σε 13 με 13,8 δισεκ. σε σύνολο 29,22 δισεκ. ευρώ.
Τι ακριβώς συμβαίνει;
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν καθαρά core tier 1 κεφάλαια 29,22 δισεκ.
Όμως από αυτά τα κεφάλαια τα 13 με 13,8 δισεκ. αντιστοιχούν στα προβληματικά δάνεια και σε κάθε είδους προβληματικά assets.
Π.χ. η Πειραιώς έχει 4,9 δισεκ. κεφάλαια στην καθαρή Πειραιώς και 4 δισεκ. στην προβληματική Πειραιώς την PLU όπου έχουν ενταχθεί όλα τα προβληματικά δάνεια.
Τα δεσμευμένα κεφάλαια στις άλλες τράπεζες λόγω προβληματικών δανείων και προβληματικών assets είναι σχεδόν σε αχρηστία γιατί αντιστοιχούν σε προβληματικά δάνεια και έτσι ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη (νέα δάνεια) ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι ότου βρεθούν λύσεις στα προβληματικά assets που αντιστοιχούν.
Στην Πειραιώς τα κεφάλαια που είναι παγιδευμένα ανέρχονται σε 4 δισεκ. σε σύνολο 8,6 δισεκ.
Στην Εθνική τα παγιδευμένα κεφάλαια είναι 2,5 με 2,7 δισεκ. σε σύνολο 6,4 δισεκ.
Στην Eurobank τα παγιδευμένα κεφάλαια είναι 2,5 δισεκ. με 2,65 δισεκ. σε σύνολο 5,42 δισεκ.
Στην Alpha bank τα παγιδευμένα κεφάλαια είναι σχεδόν 3,8 με 4 δισεκ. σε σύνολο 8,81 δισεκ. καθαρών CTI1 κεφαλαίων.
Πρακτικά λοιπόν έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα όπου από τα 29 δισεκ. καθαρά κεφάλαια τα 13 με 13,8 δισεκ. είναι παγιδευμένα σε ομηρία.
Η συσχέτιση αυτή πραγματοποιείται για να καταδείξει γιατί οι τράπεζες επιλέγουν την στρατηγική της συρρίκνωσης ώστε να επιλύσουν καίρια προβλήματα και γιατί οι τράπεζες δεν μπορούν να χορηγήσουν δάνεια.
Για την ιστορία μπορεί να αναφερθεί ότι με 13 δισεκ. κεφάλαια θα μπορούσαν να χορηγηθούν πάνω από 50 δισεκ. δάνεια για ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Οι βαριές πληγές των προβληματικών ανοιγμάτων NPEs στην Ελλάδα δεν αφορούν μόνο τα 100 δισεκ. του προβλήματος αλλά προκαλούν παρενέργειες σε δομικά στοιχεία των ισολογισμών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS