Κίνα: Συγχωνεύει τις αρχές που εποπτεύουν τον αξίας 43 τρισ. χρηματοπιστωτικό κλάδο

Κίνα: Συγχωνεύει τις αρχές που εποπτεύουν τον αξίας 43 τρισ. χρηματοπιστωτικό κλάδο
Η νέα Κινεζική Επιτροπή Ελέγχου Τραπεζών και Ασφαλειών (China Banking and Insurance Regulatory Commission – CBIRC) θα ελέγχει απόλυτα τον χρηματοπιστωτικό τομέα
Στη συγχώνευση της αρχής που εποπτεύει τον τραπεζικό κλάδο (CBRC) και αυτής που εποπτεύει τον ασφαλιστικό τομέα (CIRC) προχωρά η Κίνα και δημιουργεί μία νέα υπέρ-αρχή, η οποία θα λάβει την ονομασία Κινεζική Επιτροπή Ελέγχου Τραπεζών και Ασφαλειών (China Banking and Insurance Regulatory Commission – CBIRC).
Η CBIRC θα μπορεί να «γράφει» τους κανόνες λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας, η συνολική αξία του οποίου (τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών) φθάνει στο εντυπωσιακό ποσό των 43 τρισ. δολαρίων.

https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/43%20trillion%20powerhouse.jpg?itok=N4ORWtiI

Όπως αναφέρει το Bloomberg η να ρυθμιστική αρχή θα έχει ως «βάση» τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC).
«Η PBOC έχει περισσότερη δύναμη: Έχει προσθέσει το ρόλο της νομοθεσίας στον προηγούμενο ρόλο της ως παράγοντα καθορισμού της νομισματικής πολιτικής», τονίζει ο Zhou Hao, οικονομολόγος της Commerzbank
Όπως προσθέτει «ο ρόλος της  PBOC θα είναι κατά κύριο λόγο η χάραξη πολιτικής και η νεοσυσταθείσα ρυθμιστική αρχή θα είναι κυρίως ο οργανισμός που θα εκτελεί αυτήν την πολιτική.».
Παράλληλα ο Liu He θα τοποθετηθεί αντιπρόεδρος της Κίνας, υπεύθυνος για χρηματοοικονομικά και οικονομικά ζητήματα και ουσιαστικά θα εποπτεύει τη νέα ρυθμιστική αρχή.

https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/china%20regulators%20new.jpg?itok=5BdO1Fhv

Πρόκειται για ένα περαιτέρω βήμα για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών.
Μια συγχωνευμένη υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει ρυθμιστικά κενά και να ενισχύει την ικανότητα «βλέπει πριν γίνουν πραγματικότητα» τους όποιους κινδύνους.
Και, όπως σημειώνει η Deutsche Bank ξεκαθαρίζει τις ευθύνες μεταξύ των οργανισμών.
Η PBOC θα έχει την υποχρέωση της χάραξης νομισματικής πολιτικής και την εποπτεία των μακροοικονομικών δεδομένων.
Η CBIRC και CSRC θα έχουν την απόλυτη εποπτεία του χρηματοοικονομικού κλάδου, ενώ όλες οι υπηρεσίες θα εποπτεύονται από την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ανάπτυξης (FSDC).
Η φύση αυτής της αναδιάρθρωσης είναι κυρίως η απλούστευση των λειτουργιών για την άμβλυνση δύο προβλημάτων:

- να μειωθούν οι κυβερνητικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για το ίδιο θέμα, κάτι το οποίο οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα και
- να υπάρξει καλύτερη επόπτευση ορισμένων θεμάτων.

Ενώ μειώθηκε ο συνολικός αριθμός υπουργικών και υφυπουργών, η μεταβολή αυτή δεν είναι της ίδιας κλίμακας με την αναδιάρθρωση της κυβέρνησης στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η οποία μείωσε σημαντικά τον αριθμό των υπουργείων, υπαλλήλων και λειτουργιών.
Η Goldman Sachs  σημειώνει ότι η συγχώνευση των τραπεζικών και ασφαλιστικών ρυθμιστικών αρχών (CBRC και CIRC) επιβεβαιώθηκε και αναμένεται εδώ και πολύ καιρό.
Έτσι, τα πραγματικά νέα είναι περισσότερα για το τι δεν συνέβη: η CSRC δεν συγχωνεύθηκε με το CBRC και το CIRC για να σχηματίσει έναν "super ρυθμιστή", όπως υποστηρίζουν  μερικά μέσα ενημέρωσης.
Ο αντίκτυπος αυτής της αναδιάρθρωσης στην PBOC είναι μικτός.
Από τη μία πλευρά, η κεντρική τράπεζα έχει λάβει περισσότερες μακροπροληπτικές ευθύνες.
Αλλά από την άλλη πλευρά, η αυξημένη επιρροή είναι σχετική, καθώς η δημιουργία μιας μεγάλης ρυθμιστικής αρχής προσθέτει ένα αντίβαρο στην κυβέρνηση.
Η μείωση των ευκαιριών ρυθμιστικού αρμπιτράζ είναι μια νέα πολιτική κατεύθυνση. Το αν αυτό είναι θετικό για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτή την εξουσία.
Εάν αυτό συνδυαστεί με τις μεταρρυθμίσεις για την αγορά, θα είναι θετικό, τονίζουν κορυφαίοι αναλυτές.

https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/china%20regulator%20future.jpg?itok=UqUHuGnN

Αν συνδυαστεί με συντηρητικές πολιτικές και λιγότερη ελευθερία δράσης,  μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονομική καταστολή
Τι μπορεί να συμβεί ακολούθως;

Η Deutsche Bank έχει ορισμένες εκτιμήσεις:

1. Το προσωπικό του νέου ρυθμιστικού φορέα μάλλον θα καθοριστεί σύντομα. Σύμφωνα με το Reuters ο Liu θα μπορούσε να είναι και επικεφαλής της FSDC και της PBOC.
2. Οι τοπικές ρυθμιστικές αρχές θα ενισχυθούν περαιτέρω.
3. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι πιθανό να αυξήσουν περαιτέρω τα επιτόκια, να εκδώσουν / εφαρμόσουν νέους κανονισμούς και να σπάσουν τις σκιώδεις τράπεζες, τη χρηματοδότηση μέσω διαδικτύου και τις χρηματοοικονομικές εταιρείες χαρτοφυλακίου.

Οι επιπτώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα είναι θετικές, με πιο συντονισμένες ενέργειες, αύξηση της διαφάνειας και μείωση της μόχλευσης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS