Ενώ οι τραπεζίτες γνωρίζουν ότι θα περάσουν τα stress tests...ανησυχούν για κάτι

Ενώ οι τραπεζίτες γνωρίζουν ότι θα περάσουν τα stress tests...ανησυχούν για κάτι
Και οι 4 τραπεζίτες δηλώνουν αισιόδοξοι ότι οι 4 ελληνικές τράπεζες θα περάσουν τα stress tests.
Οι τραπεζίτες δηλώνουν αισιόδοξοι ότι θα περάσουν τα stress tests.
Μάλιστα και οι 4 τραπεζίτες δηλώνουν αισιόδοξοι ότι οι 4 ελληνικές τράπεζες θα περάσουν τα stress tests.
Όμως για κάποιο λόγο δεν ενθουσιάζονται και δεν κρύβουν μια ανησυχία τους.
Ποια είναι αυτή η ανησυχία;
Να μην τους καλέσει η ΕΚΤ και ο SSM να υποβάλλουν κεφαλαιακά πλάνα.
Επειδή αυτό θα συμβεί...θα συμβεί με το εξής τρόπο όπως είχε αποκαλύψει η Nouy του SSM...κάθε τράπεζα θα αντιμετωπιστεί και αξιολογηθεί με διαφορετικό τρόπο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS