Αβραμόπουλος στην Les Echos: Επιτακτική η ανάγκη για μία νέα «ευρωπαϊκή βίζα»

Αβραμόπουλος στην Les Echos: Επιτακτική η ανάγκη για μία νέα «ευρωπαϊκή βίζα»
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε θεωρήσεις εισόδου που αφορούν τον τουρισμό, επαγγελματικές συμφωνίες ή οικογενειακούς λόγους
Την ανάγκη να δημιουργηθεί μία νέα «ευρωπαϊκή βίζα», τονίζει σε άρθρο του στην εφημερίδα Les Echos, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Μετανάστευσης.
«Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη εύχονται να μεταβούν στην ΕΕ, πολλοί εκ των οποίων για να το καταφέρουν πρέπει να λάβουν βίζα.
Η αύξηση της κινητικότητας (από 10,2 εκατομμύρια αιτήσεις για θεώρηση εισόδου το 2009 στα 15,2 εκατ. το 2016: αύξηση κατά 50%) αναδεικνύει την τάση για κινητικότητα παγκόσμια, καθώς έχει απλοποιηθεί η διαδικασία και έχει μειωθεί το κόστος.
Παράλληλα όμως τις τελευταίες δεκαετίες, το γεωπολιτικό περιβάλλον γνώρισε θεαματικές μεταβολές στις οποίες αποτυπώνονται νέες προκλήσεις σε διαρκή εξέλιξη.
Θα πρέπει λοιπόν να εξαγάγουμε μαθήματα από αυτές τις ανατροπές και να προσαρμόσουμε ακολούθως την πολιτική της ΕΕ για τις θεωρήσεις εισόδου, χωρίς ταυτόχρονα να περιπλέξουμε τις διαδικασίες για τις νόμιμες μετακινήσεις», τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε θεωρήσεις εισόδου που αφορούν τον τουρισμό, επαγγελματικές συμφωνίες ή οικογενειακούς λόγους.
Προτείνεται έτσι πλέον να είναι δυνατό να αιτηθεί κάποιος βίζα ακόμα πιο νωρίς, να μπορεί να καταθέτει και να υπογράφει ηλεκτρονικά την αίτηση και να λαμβάνει την απάντηση νωρίτερα, συντομεύοντας έτσι την διάρκεια μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης.
Για να διευκολύνουμε τα τουριστικά ταξίδια μικρής διάρκειας εγκαθιδρύουμε την δυνατότητα να παραχωρούνται θεωρήσεις στα σύνορα.
Επίσης οι συχνοί ταξιδιώτες που έχουν εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των αρχών θα μπορούν να ευνοούνται με μια εναρμονισμένη «θεώρηση πολλαπλών εισόδων» της οποίας η διάρκεια θα μπορεί να καθορίζεται μεταξύ ενός και πέντε χρόνων.
Πρέπει όμως παράλληλα να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα σχετικά με τον έλεγχο των ταξιδιωτών και την ανίχνευση όσων μπορεί να αποτελούν απειλή (αυξάνοντας έτσι την ικανότητα αποτροπής περιπτώσεων εγκληματικής ή τρομοκρατικής δράσης).
Στη συνέχεια, υπόσχεται την τελειοποίηση του συστήματος πληροφόρησης και των βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για την εξέταση και έκδοση θεωρήσεων εισόδου.
«Για να αυξηθεί η δυνατότητα αυτή προτείνεται να αυξηθεί το κόστος της θεώρησης από τα 60 ευρώ στα 80 ευρώ (διευκρινίζεται ότι η τιμή είναι μικρότερη από αυτή των περισσότερων τουριστικών προορισμών και ότι τα 205 εκατ. ευρώ που θα κερδηθούν θα μπορούν να χρησιμεύσουν για την ενίσχυση προξενικών αρχών σε ολόκληρο τον κόσμο).
Επίσης τονίζει ότι η πολιτική των θεωρήσεων θα πρέπει να βοηθήσει ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στη διαχείριση των προσφυγικών ροών.
«Πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή δυσκολίες στο να εξασφαλίσουν την επιστροφή στην χώρα προέλευσης των μεταναστών που έχουν εντοπιστεί σε μη νόμιμο καθεστώς.
Παρόλα αυτά ένα μεγάλο μέρος αυτών έχουν στην πραγματικότητα εισέλθει νόμιμα στην ΕΕ και έχουν ξεπεράσει στη συνέχεια την προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής.
Για το λόγο αυτό προτείνεται να υπάρξουν πιο αυστηρά κριτήρια στην περίπτωση που μια τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται ικανοποιητικά στον τομέα της επανεισδοχής.
«Σε έναν κόσμο αυξανόμενης κινητικότητας μια πολιτική θεωρήσεων εισόδου πιο δίκαιη, πιο διαφανής και πιο σίγουρη είναι προς το όφελος τόσο της Ένωσης όσο και των τρίτων χωρών», καταλήγει, ανάμεσα στα άλλα, στο άρθρο του ο Δ. Αβραμόπουλος.


 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS