Η ΕΚΤ διαφωνεί με την λύση της bad bank στην Ελλάδα – Οι ΑΜΚ θα αποτελέσουν λύση εξυγίανσης με ορίζοντα το αργότερο 2019

Η ΕΚΤ διαφωνεί με την λύση της bad bank στην Ελλάδα – Οι ΑΜΚ θα αποτελέσουν λύση εξυγίανσης με ορίζοντα το αργότερο 2019
Η σύνθετη λύση δηλαδή bad bank και ΑΜΚ θα ήταν η βέλτιστη λύση για τις ελληνικές τράπεζες
Παρ΄ ότι το τελευταίο διάστημα συχνά πυκνά αναφέρεται ως εναλλακτική λύση για το πρόβλημα των NPLs και NPEs των προβληματικών δανείων και ανοιγμάτων η σύσταση μιας Bad bank μιας κακής τράπεζας τύπου ΑΜC…πηγές προσκείμενες στην ΕΚΤ αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
«Η στρατηγική της ΕΚΤ έχει καθοριστεί και η λύση της bad bank για τις ελληνικές τράπεζες δεν εξετάζεται.
Έχει εξεταστεί αλλά η ΕΚΤ δεν προκρίνει αυτή την λύση» αναφέρει εμφατικά συγκεκριμένη πηγή.
Η βασική ιδέα της bad bank της κακής τράπεζας στηρίζεται στην λογική ότι με ένα μαζικό και συντονισμένο τρόπο μεταφέρονται προβληματικά δάνεια των τραπεζών σε μια εταιρία asset management τύπου bad bank η οποία θα αναλάβει την διαχείριση.
Έτσι οι ελληνικές τράπεζες άμεσα θα βρουν θεραπεία σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα.
Η ιδέα της bad bank υποστηρίζεται σταθερά από το bankingnews ήδη από τις αρχές του 2014 ως καλή εναλλακτική λύση.
Όμως η ΕΚΤ δεν συναινεί στην λύση της bad bank προβάλλοντας πολλά επιχειρήματα.
Ποια είναι αυτά;

1)Σε όλες τις χώρες οι bad bank δημιουργήθηκαν στην αρχή της τραπεζικής κρίσης και πριν ξεκινήσουν οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών.
Τόσο στην Ιρλανδία με την NAMA μια εταιρία assets management όπου μεταφέρθηκαν 74 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια όσο και στην Ισπανία η κεντρική ιδέα της bad bank ήταν να μεταφερθεί το βασικό πρόβλημα των τοξικών προβληματικών δανείων εκτός των ισολογισμών των τραπεζών ώστε χωρίς βάρη να ανακεφαλαιοποιηθούν.
Στόχος της κίνησης αυτής ήταν – και απέδωσε σε μεγάλο βαθμό – να υπάρξει γρήγορη επανεκκίνηση των τραπεζών.
Στην περίπτωση της Ελλάδος όμως το βασικό πρόβλημα είναι ότι η bad bank θα δημιουργηθεί στο τέλος της τραπεζικής κρίσης και στο τέλος της οικονομικής κρίσης;

2) Το πρόβλημα της χρηματοδότησης της bad bank είναι κεφαλαιώδες ζήτημα.
Το ισπανικό μοντέλο είναι εφαρμοστέο αρκεί να συνδυαστούν σωστά κρατικά κεφάλαια, συμμετοχή τραπεζών και συμμετοχή distress funds.
Στην Ισπανία στην αντίστοιχη bad bank συμμετείχε με κεφάλαια το ισπανικό δημόσιο, οι τράπεζες εισέφεραν δάνεια και απέκτησαν ομόλογα με την εγγύηση του ισπανικού δημοσίου και βεβαίως κεφάλαια επένδυσαν τα distress funds.
Να σημειωθεί ότι τα distress funds – μέτοχοι της Ισπανικής bad bank είχαν προνομιακή μεταχείριση στην διαδικασία εκποίησης των προβληματικών δανείων της bad bank.
Στην Ελλάδα για να υπάρξει bad bank θα πρέπει να συμφωνηθεί ποιοι θα βάλουν τα κεφάλαια και σε ποιες τιμές θα πουλήσουν τα προβληματικά δάνεια οι τράπεζες.
Π.χ. εάν υπάρχει πρόβλεψη το ελληνικό δημόσιο να εισφέρει 5 ή 8 ή 10 δισεκ. για την bad bank θα πρέπει να ξεπεραστεί το εμπόδιο του state aid δηλαδή της κρατικής βοήθειας με όρους DGCom δηλαδή Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Επίσης οι τράπεζες που θα πουλήσουν δάνεια στην bad bank θα πρέπει να συμφωνηθεί η τιμή.
Για να μην θεωρηθεί χαριστική λύση για τους μετόχους των τραπεζών θα πρέπει η bad bank να μην χάσει.
Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να πουλήσουν με ζημία τα προβληματικά τους δάνεια στην bad bank.
Τι σημαίνει ζημία;
Διαφορά μεταξύ υπαρκτών προβλέψεων, εξασφαλίσεων και τελικής τιμής πώλησης.
Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές τράπεζες θα υποχρεωθούν να υποστούν ζημίες οι οποίες θα πλήξουν την κεφαλαιακή επάρκεια τους.
Από την άλλη η πώληση με ζημίες σημαίνει μείωση ενεργητικού, άρα μείωση σταθμισμένου ενεργητικού άρα οι τράπεζες θα μειώσουν κεφάλαια αλλά θα μειώσουν και ενεργητικό όπερ σημαίνει ότι ισοσκελίζουν με όρους κεφαλαιακής επάρκειας τις ζημίες.
Οι ζημίες που θα είναι υπαρκτές θα πρέπει να καταγραφούν και αυτό σημαίνει λόγω DTA και DTC δηλαδή αναβαλλόμενης φορολογίας να «κρατικοποιηθούν» καθώς εάν μια τράπεζα εμφανίσει ζημία υποχρεώνεται να υλοποιήσει ΑΜΚ αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ΤΧΣ ίση με το ύψος της ζημίας.

3)Για να αντιμετωπιστούν οι ζημίες που θα ενεργοποιήσουν αμέσως την νομοθεσία περί αναβαλλομένης φορολογίας θα πρέπει οι τράπεζες να υλοποιήσουν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Άρα η λύση των αυξήσεων κεφαλαίου είναι μονόδρομος για τις ελληνικές τράπεζες ακόμη και με λύση bad bank.
Η ΕΚΤ όμως θα επιμείνει στην λύση των αυξήσεων κεφαλαίου και για άλλους λόγους.

4)Οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται αναβάθμιση της ποιότητας των κεφαλαίων τους καθώς η ποιότητα των κεφαλαίων τους υστερεί λόγω υψηλής αναβαλλόμενης φορολογίας.
Σε σύνολο 29 δισεκ. tangible book κεφαλαίων τα 19,8 δισεκ. είναι DTA.
Η ελληνική νομοθεσία αναγνωρίζει τον αναβαλλόμενο φόρο και η ΕΚΤ είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίσει τον ελληνικό νόμο.
Η ΕΚΤ όμως δεν αντιμετωπίζει θετικά το γεγονός ότι η ποιότητα των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών είναι τόσο φτωχή.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν τον χειρότερο δείκτη DTA ως προς τα ίδια κεφάλαια.

5)Η ΕΚΤ δεν επικροτεί την λύση της bad bank και για ένα άλλο λόγο.
Έχει συμφωνήσει μέσω του SSM οι ελληνικές τράπεζες να πετύχουν μείωση προβληματικών δανείων μέσω συγκεκριμένων στοχοθεσιών.

Η σύνθετη λύση δηλαδή bad bank και ΑΜΚ θα ήταν η βέλτιστη λύση για τις ελληνικές τράπεζες

Η σύνθετη λύση δηλαδή ένα μείγμα αυξήσεων κεφαλαίου μιας μικρής εμβέλειας bad bank ίσως να αποτελούσε μια καλή λύση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ώστε να επιτύγχανε μια ουσιαστική εξυγίανση.
Η Ελλάδα βγαίνοντας από τα μνημόνια δεν μπορεί να στηριχθεί σε τράπεζες που ακόμη δεν έχουν εξυγιανθεί.
Χρειάζεται το σύστημα να ρίξει πάλι την προσοχή του στις τράπεζες, χωρίς να ζημιωθούν οι μέτοχοι αλλά με στόχο την επανεκκίνηση του κλάδου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS