OTE: Έκτακτοι λόγοι πίεσαν την κερδοφορία του 2017, καλύτερες οι προοπτικές για την συνέχεια.

OTE: Έκτακτοι λόγοι πίεσαν την κερδοφορία του 2017, καλύτερες οι προοπτικές για την συνέχεια.
Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία του ΧΑ σε κεφαλαιοποίηση και μια μετοχή που έχει ιδιαίτερους συμβολισμούς.

OTE – MANOΣ XATZHΔAKHΣ: Έκτακτοι λόγοι πίεσαν την κερδοφορία του 2017, καλύτερες οι προοπτικές για την συνέχεια...


Ο ΟΤΕ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία του ΧΑ σε κεφαλαιοποίηση και μια μετοχή που έχει ιδιαίτερους συμβολισμούς.

Αποτελεί μια αποκρατικοποίηση που ουσιαστικά έγινε μέσα από την αγορά, πέρασε από ένα δύσκολο ρυθμιστικό στάδιο, όπου έπρεπε να μειώσει δραστικά το μερίδιο αγοράς της για το άνοιγμα του ανταγωνισμού… Να πουλήσει όταν έπρεπε συμμετοχές και θυγατρικές μειώνοντας χρέος χωρίς να χάσει χρήματα και να παραμείνει όρθια την στιγμή που άλλες δημόσιες εταιρίες αντιμετώπιζαν υπαρξιακά προβλήματα. Και τα κατάφερε ομολογουμένως καλά. Τόσο καλά που ο ανταγωνισμός αδυνατεί πλέον να την αντιμετωπίσει συνολικά σε όλα τα μέτωπα. Τουλάχιστον στην Ελλάδα.

Η Ρουμανία: Εξακολουθεί να αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα του ΟΤΕ καθώς εκτός από τα αδύναμα περιθώρια κέρδους επιβάρυναν τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου με απομειώσεις ύψους 56 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα το τέταρτο τρίμηνο εμφανίζεται συνολικά θετικό με 1,8% αύξηση εσόδων λόγω ενισχυμένης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών με αιχμή του δόρατος το VDSL, περαιτέρω ανάπτυξη της συνδρομητικής τηλεόρασης (η οποία πέρασε πλέον στην πρώτη θέση με 525 χιλ. συνδρομητές) και ανθεκτικότητα στις υπηρεσίες φωνής.

Στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα καταγράφεται αύξηση 4,6% στα έσοδα από υπηρεσίες στο τρίμηνο, λόγω αύξησης εσόδων από data και περιαγωγή. Το καθαρό χρέος της επιχείρησης αυξήθηκε στα 737 εκατ. ευρώ από 649 το προηγούμενο τρίμηνο ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε 95 εκατ. ευρώ έναντι 283 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο του 2016.

Οι απομειώσεις σε καθαρό επίπεδο μείωσαν κατά 115 εκατ. ευρώ το τελικό αποτέλεσμα και αναλύονται σε 56 εκατ. ευρώ από απομείωση ακινήτων στην Ρουμανία, 21 εκατ. ευρώ απομείωση ακινήτων στην Αλβανία και 57 εκατ. ευρώ μείωση υπεραξίας θυγατρικής στην Αλβανία.

Σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις της διοίκησης το 2018 αναμένονται επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένες ταμειακές ροές ύψους 350 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση του κόστους απόκτησης φάσματος οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να διαμορφωθούν σε 260 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς η κερδοφορία του ΟΤΕ αναμένεται να κινηθεί προς τα 280 εκατ. ευρώ, με λειτουργικά κέρδη 1,33 δις ευρώ. Με βάση την τρέχουσα αποτίμηση και τα κέρδη του 2018 το Ρ/Ε της εταιρίας βρίσκεται στο  20 ενώ ο λόγος EV/EBITDA στις 4,9 φορές.

Το παράδοξο για τον ΟΤΕ είναι ενώ η αποτίμηση στην κερδοφορία μπορεί να θεωρηθεί «απαιτητική» δεδομένων των αποτιμήσεων των άλλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων (14x) σε επίπεδο επιχειρηματικής αξίας (EV/ΕΒITDA) βρίσκεται αισθητά πίσω (5,8x).

Χρηματιστηριακά ο ΟΤΕ έχει περισσότερο νόημα να θεωρηθεί σαν μια καλή επιλογή εκπροσώπησης της «χώρας» -λόγω και της αυξημένης βαρύτητας των εσόδων της Ελλάδας- η οποία ακολουθεί το δείκτη και τις όποιες μεταβολές στο ασφάλιστρο κινδύνου με αντιπροσωπευτικό τρόπο.

Για τον μέτοχο του ΟΤΕ που θεωρεί ότι η Ελλάδα βγαίνει από την ύφεση ή τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των προηγούμενων ετών η προσαρμογή της τιμής στην ανατιμολόγηση των προσδοκιών γίνεται χωρίς να διατρέχει τις εν δυνάμει αδυναμίες μιας τραπεζικής μετοχής όπου το ρίσκο έχει διαφορετική δομή.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Μετά από μια «στείρα» σχετικά περίοδο ανταμοιβής των μετόχων ο ΟΤΕ αλλάζει την μερισματική του πολιτική, γίνεται πιο γενναιόδωρος μοιράζοντας 0,35 ευρώ ανά μετοχή.

Η περίοδος από το 2016 έως το 2010 χαρακτηρίζεται από την ισχνή ή μηδενική μερισματική ροή λόγω της εντατικής απομόχλευσης του ισολογισμού και της συντηρητικής στάσης των διοικήσεων λόγω του ασταθούς οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα.

Επιπλέον ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 10% στο οποίο θα δαπανηθούν φέτος περί τα 90 εκατ. ευρώ.

Πως εξελίχθηκαν τα δημοσιευμένα αποτελέσματα του ΟΤΕ στα τρίμηνα του 2017 και στις χρήσεις 2010 έως το 2010

Σε εκατ. ευρώ
FY:17
Q4:17
Q3:17
Q2:17
Q1:17
FY:16
FY:15
FY:14
FY:13
FY:12
FY:11
FY:10
Πωλήσεις
3.857,1
998,1
991,2
938,8
929,0
3.908,1
3.902,9
3.918,4
4.054,1
4.680,3
5.038,3
5.482,8
Δ (%)
-1,3%
-2,8%
-0,7%
-1,7%
0,1%
0,1%
-0,4%
-3,3%
-13,4%
-7,1%
-8,1%
-8,4%
Λειτουργικά κέρδη
1.242,5
317,8
317,4
305,7
301,6
1.267,0
1.220,5
1.385,5
1.177,9
1.533,9
1.662,8
1.747,9
Δ (%)
-1,9%
-5,5%
-0,9%
0,2%
-1,2%
3,8%
-11,9%
17,6%
-23,2%
-7,8%
-4,9%
-18,9%
Περιθ. Κέρδους
32,2%
31,8%
32,0%
32,6%
32,5%
32,4%
31,3%
35,4%
29,1%
32,8%
33,0%
31,9%
Καθαρά Κέρδη 67,2 -52,7 52,4 31,1 36,4 140,0 151,9 267,4 287,8 476,4 119,7 39,6
Δ (%) -52,0% -417,5% -6,3% -7,4% 7,4% -7,8% -43,2% -7,1% -39,6% 298,0% 202,3% -90,2%
Περιθ. Κέρδους 1,7% -5,3% 5,3% 3,3% 3,9% 3,6% 3,9% 6,8% 7,1% 10,2% 2,4% 0,7%
Μέρισμα (ευρώ) 0,35         0,16 0,10 0,08 0,1179
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

http://www.bankingnews.grΔ.Ν.

BREAKING NEWS