«Βρώμικη» η λύση για το ελληνικό χρέος σε «2 δόσεις και πολλές υποδόσεις» - Το ΔΝΤ δεν θα δώσει πράσινο φως για θετική DSA

«Βρώμικη» η λύση για το ελληνικό χρέος σε «2 δόσεις και πολλές υποδόσεις» - Το ΔΝΤ δεν θα δώσει πράσινο φως για θετική DSA
Με βάση πολύ καλά ενημερωμένη πηγή η διευθέτηση του ελληνικού χρέους θα δοθεί σε 2 βασικές δόσεις και πολλές υποδόσεις.
Η λύση για το ελληνικό χρέος είναι εμπαιγμός.
Αυτό που εδώ και 1,5 χρόνο αναφέρεται ότι οι δανειστές δεν είναι διατεθειμένοι να προβούν σε ριζοσπαστικές λύσεις ώστε να καταστήσουν βιώσιμο το χρέος είναι γεγονός.
Με βάση πολύ καλά ενημερωμένη πηγή η διευθέτηση του ελληνικού χρέους θα δοθεί σε 2 βασικές δόσεις και πολλές υποδόσεις.
Η πρώτη δόση των μέτρων για το χρέος θα ενεργοποιηθεί Σεπτέμβριο του 2018 δηλαδή μετά την τυπική λήξη του 3ου μνημονίου.
Η δεύτερη δόση των μέτρων για το ελληνικό χρέος θα ενεργοποιηθεί μετά την λήξη του υβριδικού προγράμματος που τελικώς υιοθετηθεί για την Ελλάδα και θα έχει μάλλον 2ετή διάρκεια.
Η υβριδική λύση θα αποτελεί μείγμα της καθαρής εξόδου με συμμετοχή ελληνικών κεφαλαίων και ενός ειδικού λογαριασμού όπου θα περιλαμβάνει κεφάλαια του ESM και ρήτρα υποχρεώσεων στο πλαίσιο μιας σύμβασης υποχρέωσης.
Όμως πέραν των 2 βασικών δόσεων για τα μέτρα για το ελληνικό χρέος θα υπάρχουν και υποδόσεις των μέτρων για το χρέος.
Πρακτικά με αυτή την στρατηγική η Ελλάδα θα βρίσκεται σε διαρκεί ομηρία καθώς εάν δεν υλοποιεί μεταρρυθμίσεις ή αποκλίνει από τις κεντρικές συμφωνίες τα μέτρα για το χρέος θα αίρονται.
Δεν θα υπάρξει καθαρή λύση για το ελληνικό χρέος αλλά «βρώμικη» και με πολλές αιρέσεις και με βασικό προαπαιτούμενο ότι πρώτα η Ελλάδα θα τηρεί τις δεσμεύσεις της και μετά θα λαμβάνει το πακέτο των μέτρων ελάφρυνσης.
Ούτως ή άλλως τα μέτρα για το χρέος ήταν αποδυναμωμένα, η τμηματοποίηση μιας αποδυναμωμένης λύσης για το ελληνικό χρέος ισούται με εμπαιγμό.
Το σημαντικότερο όλων το ΔΝΤ δεν θα δώσει το πράσινο φως στην έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους DSA που θα συντάξει το Καλοκαίρι του 2018.
Το ΔΝΤ θα θεωρήσει ότι τα μέτρα για το ελληνικό χρέος δεν αλλάζουν το προφίλ βιωσιμότητας, είναι ένα βήμα προς τα εμπρός αλλά συνεχίζει να υφίσταται η βασική ανησυχία για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους.

Τα μέτρα για το χρέος

1)Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων θα είναι 15ετής αλλά με την εξής ιδιαιτερότητα.
Σε ετήσια βάση θα υπάρχουν πληρωμές οι οποίες ωστόσο δεν θα υπερβαίνουν το 1,5% του ΑΕΠ.

2)Η πρόταση του ESM περιλαμβάνει ρήτρα ανάπτυξης με βάση όχι την αρχικό σχεδιασμό που ξεκινούσε με εκτιμώμενο ΑΕΠ κάτω από 1% συγκεκριμένα 0,75% και κλιμάκωση ανά 0,75% δηλαδή 1,5% και 2,25%.
Η νέα πρόταση ξεκινάει με ΑΕΠ βάσης το 1,5% και υπάρχουν 3 ή 4 διαβαθμίσεις όπως αναφέρει στέλεχος που γνωρίζει ορισμένες πτυχές της πρότασης.

3)Επίσης φαίνεται ότι στο κακό σενάριο για το ΑΕΠ υπάρχει και μια μείωση του spread στα επιτόκια των δανείων του EFSF αλλά ακόμη αυτό δεν έχει συμφωνηθεί καθώς χρειάζεται η γερμανική συναίνεση.

4)Τα υπόλοιπα μέτρα είναι γνωστά, ο ESM θα αποπληρώσει τα δάνεια ύψους 9,8 δισεκ. του ΔΝΤ προς την Ελλάδα ενώ τμηματικά θα καταβληθούν τα κέρδη από τα ομόλογα ANFA ύψους 7,9 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα ANFA είναι αυτά που κατέχουν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες.

5)Η ετήσια καταβολή των τόκων στα 5,5 με 6 δισεκ. δεν θα αλλάξουν ούτε θα τροποποιηθούν η Ελλάδα θα συνεχίσει να πληρώνει τόκους 5,5 με 6 δισεκ.

6)Υπάρχει πρόταση για ελαχιστοποίηση της πληρωμής του κεφαλαίου περίπου 3,8 με 4 δισεκ. σε ετήσια βάση και ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί από την οριστική αποπληρωμή του ΔΝΤ και ενός άλλου μέτρου που εξετάζεται.

7)Από τα 27 δισεκ. που έχουν απομείνει μέχρι τον στόχο των 86 δισεκ. τα 10 δισεκ. θα είναι η συνεισφορά του ESM στο ελληνικό capital buffer στο ελληνικό απόθεμα.
Τα 9 δισεκ. θα κατευθυνθούν για την αποπληρωμή του ΔΝΤ.
Τα υπόλοιπα 8 δισεκ. υπάρχει πρόταση η οποία αντιμετωπίζεται θετικά να πάνε προς την μείωση μέρους των διακρατικών διμερών δανείων GLF που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα ύψους 52,9 δισεκ. ευρώ.
Δηλαδή τα 52,9 δισεκ. να μειωθούν στα 44,9 δισεκ.

8)Έχει υποβληθεί πρόταση αλλά ακόμη δεν έχει εγκριθεί ώστε να υπάρξει αναπροσαρμογή του επιτοκίου αναφοράς στα δάνεια όχι με βάση το Libor αλλά με βάση τα επιτόκια των εντόκων των χωρών μελών.

9)Τα κέρδη από τα ομόλογα ANFA δηλαδή των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες ύψους 7,9 δισεκ. θα καταβληθούν τμηματικά και θα συνδεθούν με τις μεταρρυθμίσεις.

10)Με την ανακοίνωση του σχεδίου για την μερική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί κατά 2 κλίμακες ώστε να φθάσει στην ζώνη ΒΒ-.
Όπως έχει τονιστεί η υβριδική λύση θα βρει την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ- και με την έξοδο από τα μνημόνια θα ακολουθήσει ακόμη μια αναβάθμιση.
Η Ελλάδα δεν θα αναβαθμιστεί από την Moody’s στις 30 Μαρτίου αλλά η επόμενη αναβάθμιση της Ελλάδος θα έρθει 4 Μαΐου από την DBRS και 20 Ιουλίου του 2018 από την Standard and Poor’s.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS