Η καλύτερη χρονιά του τουρισμού δεν απογείωσε τις ναυτιλιακές - Κάηκε λόγω τιμών πετρελαίου

Η καλύτερη χρονιά του τουρισμού δεν απογείωσε τις ναυτιλιακές - Κάηκε λόγω τιμών πετρελαίου
Η έλλειψη αντιστάθμισης κινδύνου επηρεάζει τα αποτελέσματα των ναυτιλιακών εταιρειών – Σκέψεις για χρήση συγκεκριμένων προϊόντων 
Μπορεί τα αποτελέσματα των ναυτιλιακών εταιρειών σε πρώτη ανάγνωση να δείχνουν ότι το 2017 ήταν μία καλύτερη χρονιά από το 2016 και άρα το ρεκόρ τουρισμού στη χώρα να τις επηρέασε σημαντικά, αλλά η δεύτερη ανάγνωση δείχνει πως τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο καλά και επηρεάστηκαν σημαντικά από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.
Η ΑΝΕΚ με 1,5% λιγότερα δρομολόγια το 2017 αύξησε τον τζίρο της στα 164,7 εκατ. ευρώ από 157,6 εκατ. ευρώ, αλλά τα μικτά κέρδη υποχώρησαν στα 31,4 εκατ. ευρώ από 41,1 εκατ. ευρώ.
Το κόστος των καυσίμων είναι το βασικότερο λειτουργικού κόστους της ΑΝΕΚ κάθε αύξηση 5% ανά μετρικό τόνο έχει επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα 2,17 εκατ. ευρώ.
Οι τιμές εμφάνισαν αύξηση 30% έναντι του 2016, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων να μειωθούν από τα 16 εκατ. ευρώ σε μόλις 2,3 εκατ. ευρώ.
Όμως η αναδιάρθρωση των δανείων και η διαγραφή κεφαλαιοποιημένων τόκων επέδρασε θετικά κατά 15,9 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη να ανέλθουν στα 8,1 εκατ. ευρώ από 1,2 εκατ. ευρώ.
Αν δεν υπήρχε αυτό το όφελος ο όμιλος θα είχε ζημιές κοντά στα 8 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε καύσιμα, λιπαντικά και αναλώσεις υλικών ο όμιλος κατέβαλε 50,8 εκατ. ευρώ έναντι 41 εκατ. ευρώ.
Αντιστοίχως για τις Μινωικές Γραμμές οι πωλήσεις ανήλθαν στα 79,4 εκατ. ευρώ από 61,4 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει η εταιρεία το κόστος καυσίμων είναι το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος και η διοίκηση επεξεργάζεται διάφορα προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου από την άνοδο της τιμής, έτσι ώστε μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν να προχωρήσει στη χρήση τους.
Έτσι παρά την αύξηση του τζίρου τα μικτά κέρδη δεν είχαν την αντίστοιχη αύξηση με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων να ανέλθουν στα 5,9 εκατ. ευρώ από 5,46 εκατ. ευρώ.
Ο χαμηλός ωστόσο φόρος εισοδήματος δίνει καλή αύξηση στα κέρδη μετά από φόρους τα οποία ανήλθαν στα 4,1 εκατ. ευρώ από 2,2 εκατ. ευρώ αλλά τα προ φόρων ήταν στα 4,3 εκατ. ευρώ από 3,5 εκατ. ευρώ (επηρέασαν θετικά και τα μικρότερα χρηματοοικονομικά έξοδα).
Το κόστος μισθοδοσίας του ομίλου μειώθηκε αλλά το κόστος για καύσιμα και λιπαντικά αυξήθηκε στα 10,8 εκατ. ευρώ από 8,5 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως η ΑΝΕΚ έχει σημαντικά υψηλότερο δανεισμό από τις Μινωικές που έχουν καλή σχέση ιδίων προς ξένων κεφαλαίων.
Τα έκτακτα κέρδη έφεραν τα ίδια κεφάλαια της ΑΝΕΚ ξανά θετικά αλλά η μόχλευση είναι υψηλή αφού για τον όμιλο ανέρχονται στα 2,9 εκατ. ευρώ με τις συνολικές υποχρεώσεις να είναι στα 320 εκατ. ευρώ (260 εκατ. ευρώ τραπεζικές).
Η όποια άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρεάζει άμεσα τα αποτελέσματα καθώς υπάρχουν σκέψεις αντιστάθμισης κινδύνου αλλά το 2017 δεν υπήρξαν κάποιες κινήσεις.
Για παράδειγμα η Aegean Airlines που χρησιμοποιεί προϊόντα και αντισταθμίζει τον κίνδυνο από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου δεν είχε αρνητική επίδραση μέσα στο 2017 αντίστοιχη με των ναυτιλιακών εταιρειών.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS