Κέρδη 118-120 εκατ θα εμφανίσει η Alpha bank το 2017 – Στο 1,1 δισεκ. το IFRs 9

Κέρδη 118-120 εκατ θα εμφανίσει η Alpha bank το 2017 – Στο 1,1 δισεκ. το IFRs 9
Σε γενικές γραμμές και τηρουμένων των αναλογιών οι επιδόσεις της Alpha bank είναι ιδιαίτερα αξιοπρεπείς και το ισχυρό χαρτί είναι προφανώς τα κεφάλαια.
Κέρδη 118 με 120 εκατ σε μετά φόρων βάση θα εμφανίσει η Alpha bank στην χρήση 2017.
Η Alpha bank θα ανακοινώσει αποτελέσματα 20 Μαρτίου και στις 28 Μαρτίου θα δημοσιεύσουν Πειραιώς και Εθνική.
Να σημειωθεί ότι όλες οι τράπεζες έχουν ανακοινώσει την επίδραση από το IFRs 9 στην Πειραιώς διαμορφώνεται 1,6 δισεκ. και στην Εθνική 1,45 δισεκ. ευρώ.
Συνολικά για τον κλάδο η επίδραση σε προ φόρων βάση ανέρχεται στα 5,33 δισεκ. μαζί με την Attica bank.
Οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια στην Alpha bank θα προσεγγίσουν το 1 δισεκ.
Με 8,81 δισεκ. κεφάλαια και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 στο 17,9% η Alpha bank είναι από τις ισχυρότερες τράπεζες στο σύστημα.
Με 26,8 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα ή 53,6% η Alpha bank εστιάζεται στην μείωση των προβληματικών δανείων και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
Σε γενικές γραμμές και τηρουμένων των αναλογιών οι επιδόσεις της Alpha bank είναι ιδιαίτερα αξιοπρεπείς και το ισχυρό χαρτί είναι προφανώς τα κεφάλαια.
Ως προς τα κέρδη η ύπαρξη υψηλών εσόδων από trading προφανώς και δεν διασφαλίζει σταθερότητα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS