Επίκειται μετακίνηση τραπεζικού παράγοντα με μεγάλη σημειολογία…προσεχώς

Επίκειται μετακίνηση τραπεζικού παράγοντα με μεγάλη σημειολογία…προσεχώς
Το τραπεζικό στέλεχος αναβαθμίζεται αλλά φεύγει από πόστο που δημιούργησε μεγάλες αντιπάθειες και προβλήματα λόγω εμμονών.
Επίκειται μετακίνηση τραπεζικού παράγοντα που έχει βρεθεί στο επίκεντρο εσχάτως – και όχι με θετικό τρόπο – κίνηση η οποία  θεωρείται μεγάλης σημειολογίας…
Προσεχώς θα έχουμε εξελίξεις και θα σηματοδοτήσουν ευρύτερες εξελίξεις.
Το τραπεζικό στέλεχος αναβαθμίζεται αλλά φεύγει από πόστο που δημιούργησε μεγάλες αντιπάθειες και προβλήματα λόγω εμμονών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS