Αποκλιμάκωση επιτοκίων δανεισμού το 2017 δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα – Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Αποκλιμάκωση επιτοκίων δανεισμού το 2017 δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα – Χαρακτηριστικά παραδείγματα
Για πολλές εισηγμένες η μείωση είναι θετική αλλά και πάλι τα επιτόκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και επηρεάζουν το ρυθμό βελτίωσης των αποτελεσμάτων
Μπορεί το σύνολο των εισηγμένων που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα χρήσης 2017 να είναι μικρό, αφού οι εταιρείες ως γνωστόν, επιλέγουν τις τελευταίες μέρες να δημοσιεύσουν, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν περαιτέρω υποχώρηση των επιτοκίων δανεισμού από τις τράπεζες.
Όμως πρέπει να σημειωθεί πως για πολλές εισηγμένες τα επιτόκια δανεισμού ήταν εξαιρετικά υψηλά τα προηγούμενα χρόνια και για κάποιες οι μειώσεις που έχουν γίνει είναι σημαντικές, αλλά τα επιτόκια παραμένουν υψηλά.
Έτσι απορροφούν μεγάλο μέρος των κερδών, αφήνοντας λίγα στους μετόχους, όπου υπάρχουν κέρδη.
Από την άλλη η μείωση των επιτοκίων εκτός από αύξηση στα κέρδη φέρνει και ρευστό που μπορεί να διατεθεί σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταιρειών και δύναται να αυξήσει τον μελλοντικό τζίρο.
Η Creta Farms ολοκλήρωσε τη διαδικασία υπογραφής νέων συμφωνιών για τον δανεισμό της και η συμφωνία περιλαμβάνει ευμενέστερους χρηματοοικονομικούς όρους, όπως η σημαντική μείωση του επιτοκίου και τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους του κεφαλαίου στο τέλος της τετραετίας.
«Η ανωτέρω ρύθμιση διασφαλίζει την υλοποίηση όλων των εμπορικών και επενδυτικών σχεδιασμών του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ειδικότερα τη στιγμή που ο Όμιλος στρατηγικά εισέρχεται σε νέες κατηγορίες τροφίμων», αναφέρει η εταιρεία.
Σημαντικά μεγαλύτερη ήταν η ωφέλεια για την ΑΝΕΚ αφού όπως αναφέρει «μείωση παρουσίασε το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου για το 2017, το οποίο κατήλθε σε 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ.  ευρώ το 2016, ενώ από την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής προέκυψε έσοδο από διαγραφή κεφαλαιοποιημένων τόκων ποσού 15,5 εκατ.  ευρώ».
Η Paperpack Τσουκαρίδης αναφέρει πως το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας μειώθηκε κατά 1,90% εξαιτίας της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού δανεισμού με νέο ομολογιακό δάνειο με χαμηλότερο επιτόκιο, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Η εταιρεία δανείζεται το μεγαλύτερο μέρος με Euribor τριμήνου συν 3,40% αλλά έχει και μικρά υπόλοιπα δανείων με σημαντικά υψηλότερα επιτόκια.
Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανείων της Autohellas ήταν από 4% έως 4,25% για το 2017 και 4,35% για το 2016.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έχει βασική προτεραιότητα το 2018 τη μείωση του καθαρού δανεισμού αφού μία μεταβολή 0,25% του επιτοκίου επιδρά στα κέρδη και την καθαρή θέση κατά 1,4 εκατ. ευρώ.
Τα ομολογιακά δάνεια και τα τραπεζικά σε ευρώ δείχνουν μικρή μείωση του επιτοκίου ενώ ο δανεισμός σε δολάρια είχε αύξηση.
Καλό είναι το επιτόκιο σε λίρα Αγγλίας που φαίνεται στον φετινό ισολογισμό και είναι χαμηλότερο από τα άλλα επιτόκια δανείων που έχει.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS