Ο Λ. Λαυρεντιάδης, οι σατανικές συμπτώσεις λιπασμάτων και το κοινόβιο Κυπρίων

Ο Λ. Λαυρεντιάδης, οι σατανικές συμπτώσεις λιπασμάτων και το κοινόβιο Κυπρίων
Το αίτημα της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ στη ΡΑΕ και τα ερωτήματα
Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Η εταιρεία «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ» στις 30/07/2015 με έδρα στην Αθήνα οδός Πανεπιστημίου 16 υπέβαλλε αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου.
Στις 19/12/2017 (ημερομηνία δημοσίευσης στη ΡΑΕ 15 Φεβρουαρίου του 2018 η ίδια εταιρία υποβάλλει το ίδιο αίτημα με τη μόνη διαφορά ότι έχει αλλάξει έδρα και έχει μεταφερθεί στην οδό Πεντέλης στο Παλαιό Φάληρο.
Στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζονταν στο παρελθόν οι επιχειρήσεις Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και ήταν η έδρα της Νεοχημικής.
Κατά σύμπτωση τον Ιούλιο 2015 ολοκληρώθηκε από την PricewaterhouseCoopers η πτωχευτική διαδικασία με την πώληση του ενεργητικού του κτιρίου στην εταιρία TRIPKO CONSULTING LIMITED αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Κατά σύμπτωση πάλι η TRIPKO CONSULTING LIMITED φαίνεται να είχε γίνει ιδιοκτήτρια του κτιρίου λίγο πριν η ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ να μπει στη διαδικασία εκκαθάρισης.
Μια ακόμα σύμπτωση αποτελεί επίσης ότι στη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Παλαιό Φάληρο εδρεύει πλέον πέραν της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και η PCIF limited.
Πρόκειται για δύο εταιρίες που σήμερα λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της πρώην Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων στην Καβάλα.
Η εταιρία είχε εξαγοραστεί το 2009 από την ELFE SA συμφερόντων του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη αλλά δεν δεσμεύτηκε ως περιουσιακό του στοιχείο όταν ξέσπασε το σκάνδαλο Proton Bank καθώς είχε μεταβιβαστεί σε άγνωστους ιδιοκτήτες.
Οι άδειες εκμετάλλευσης μονάδων του εργοστασίου μεταβιβάστηκαν από την ELFE στις εταιρείες ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΒΕΕ και PFIC Ltd το καλοκαίρι του 2015.
Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ είχε παραιτηθεί το 2016 και με αγωγές εναντίον της ELFE του δικαιώματος εκμετάλλευσης μονάδων του εργοστασίου ενώ την ίδια χρονιά μια άλλη εταιρία η Λιπάσματα Νέας Καρβάλης Α.Ε. που είχε ως σκοπό τη δραστηριοποίησή της στο εργοστάσιο.
Κατά σύμπτωση επίσης η ELFE έχει δημιουργήσει τεράστια χρέη προς τη ΔΕΠΑ άνω των 100 εκ ευρώ και μέχρι ενός σημείου λάμβανε φυσικό αέριο με δικαστικές αποφάσεις ενώ τώρα επιστρέφει η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ στην παραγωγική διαδικασία με το ερώτημα να πλανάται αν η ιστορία με τα φέσια της ELFE θα επαναληφθεί με την άδεια των αρχών.
Οι συμπτώσεις δεν τελειώνουν καθώς οι εταιρίες εξ ολοκλήρου διοικούνται από Κυπρίους και μάλιστα δύο εκ των τριών μελών του ΔΣ της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ έχουν ηλικία υψηλότερη των 70 ετών.
Βεβαίως ένα ερώτημα είναι που διαμένουν τα στελέχη της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ και της PCIF.
Ως εκ θαύματος δηλώνεται ως έδρα μια μονοκατοικία στην οδό Κωλέττη 8Α στην Πεντέλη. Δηλαδή εμφανίζεται ένα επιχειρηματικό κοινόβιο όπου διαμένουν τα τρία μέλη της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Χαριλάου Χαρίλαος, Χριστάκης Μιχαήλ και Ταλιάνου Κατερίνα καθώς και ο τελευταίος διαχειριστής της PCIF Παναγιώτης Αγαπίου που αντικατέστησε τον κ. Δημήτριο Παπαελευθερίου ο οποίος πάλι εκ σύμπτωσης έμενε στην οδό Κωλέττη 8Α στην Παλαιά Πεντέλη.
Σημειωτέον ότι ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ άλλοτε εμφανίζεται η συγκεκριμένη διεύθυνση κατοικίας και άλλοτε εμφανίζεται ως μόνιμη κατοικία η Κύπρος καθώς προφανώς έχουν επιλέξει την εξ αποστάσεως διοίκηση που κατά περίπτωση γίνεται και εκ του σύνεγγυς.
Κατά τα λοιπά όλα τα παραπάνω αποτελούν συμπτώσεις και ζούμε σε μια ευνομούμενη χώρα όπου οι αρχές πάσης φύσεως επιτελούν το εποπτικό και ελεγκτικό τους έργο.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS