Το δίλημμα: Εμπροσθοβαρείς ΑΜΚ μικρής κλίμακας ή μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου το 2019; - Θα πετύχουν;

Το δίλημμα: Εμπροσθοβαρείς ΑΜΚ μικρής κλίμακας ή μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου το 2019; - Θα πετύχουν;
Εμπροσθοβαρείς ΑΜΚ μικρής κλίμακας ή μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου το 2019;
Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί εν μέσω διάχυτης αβεβαιότητας για τις ελληνικές τράπεζες, τις μετοχές τους και την αγορά θα μπορούσαν οι ελληνικές τράπεζες να σηκώσουν ιδιωτικά κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου;
Το ερώτημα αυτό σε γενικές γραμμές απαντάται ως εξής.
Οι ελληνικές τράπεζες απαντούν «σε αυτή την συγκυρία θα ήταν πολύ δύσκολο παλαιοί και νέοι μέτοχοι να εμφανιστούν για να συμμετάσχουν σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου».
Κάποιοι τραπεζίτες με πιο απόλυτες θέσεις το αποκλείουν ιδιωτικά κεφάλαια για αυξήσεις κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες δεν υπάρχουν.
Και ενώ αυτή η προσέγγιση αξιολογείται με προσοχή τι θα συμβεί εάν τεθεί ένα δίλημμα;
Εμπροσθοβαρείς ΑΜΚ μικρής κλίμακας ή μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου το 2019;
Το ερώτημα αυτό δεν τίθεται τυχαία.
Μετά από περιπετειώδες σχεδιασμούς για το ελληνικό banking και αναφορές στελεχών του SSM ότι «χρειαζόμαστε 4 ή 3 τράπεζες στην Ελλάδα» φαίνεται ότι αρχίζει να διαμορφώνεται ένας νέος σχεδιασμός για τις ελληνικές τράπεζες.
Ο SSM επισήμως και ανεπισήμως δεν σχολιάζει.
Όσο βρίσκονται σε εξέλιξη τα stress tests – την ερχόμενη εβδομάδα μάλλον 27 ή 28 Μαρτίου θα υπάρξει το δεύτερο κύμα ερωτήσεων και διευκρινήσεων – προς τις τράπεζες….ο SSM για να μην πληγεί η διαδικασία και η αξιοπιστία θα είναι πολύ προσεκτικός…
Όμως ορισμένες πηγές έγκυρες ακόμη και εάν περάσουν τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες, η μία ή δύο τράπεζες που βρεθούν κοντά στα κατώτερα όρια θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εμπροσθοβαρείς ΑΜΚ μικρής κλίμακας ή μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου το 2019;
Π.χ. εάν μια τράπεζα χρειαστεί κεφάλαια τι θα ήταν προτιμότερο να αντλήσει 2 δισεκ. το 2019 ή 1,4 δισεκ. έως το τέλος του 2018;     
Το δίλημμα που τίθεται είναι αυτό.
Το 2019 θα είναι έτος αυξήσεων κεφαλαίου κάτω από οποιαδήποτε σενάριο.
Είτε αυξήσεις κεφαλαίου, είτε bad bank στο τέλος η λύση των αυξήσεων κεφαλαίου θα καταστεί μονόδρομος.
Βέβαια υπάρχουν κάποιες ωραίες ιδέες να αυξηθεί σημαντικά το ύψος των IFRs 9 π.χ. από 5,25 δισεκ. στα 10 ή 15 δισεκ. και μέσω αυτού του μηχανισμού να απορροφηθεί ένα μεγάλο μέρος των προβληματικών δανείων.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου θα υλοποιηθούν αλλά με όρους καθαρής εξυγίανσης.
Μπορούν όμως να πετύχουν οι αυξήσεις κεφαλαίου;
Σήμερα όχι, όμως στο μέλλον και με καλές παραδοχές θα μπορούσαν να είναι επιτυχής.
Εάν υπάρξει όμως επιδείνωση εντός και εκτός Ελλάδος κάθε προσπάθεια για να αντληθούν ιδιωτικά κεφάλαια θα ναυαγήσει.
Πάντως με 95 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα, 29 δισεκ. tangible book εκ των οποίων τα 19,8 δισεκ. είναι αναβαλλόμενος φόρος το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να πάει μακριά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS