Συνολικά 8 σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την Επενδυτική Τράπεζα – Ποιο έχει πλεονέκτημα;

Συνολικά 8 σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την Επενδυτική Τράπεζα – Ποιο έχει πλεονέκτημα;
Με βάση ενδείξεις στην πρώτη φάση των μη δεσμευτικών προσφορών ενδιαφέρον θα εκδηλώσουν 7 με 8 επενδυτικά σχήματα μεταξύ άλλων η οικογένεια Βαρδινογιάννη, η Credicom, δύο διεθνή funds από Λονδίνο, μια Σερβική τράπεζα κ.α.
(upd5)Σήμερα 26 Μαρτίου μετά την αναβολή που υπήρξε υποβλήθηκαν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξαγορά της Επενδυτικής Τράπεζας με 8 σχήματα τελικώς να καταθέτουν σχετικό φάκελο.
Ο όμιλος Βαρδινογιάννη, η Credicom και άλλα επενδυτικά σχήματα, η Σερβική τράπεζα κ.α. τελικώς όπως αναμενόταν εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
Οι πληροφορίες συγκλίνουν με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις....

Η καθυστέρηση που υπήρξε μια εβδομάδα οφειλόταν στο γεγονός ότι ο σύμβουλος δεν ήταν έτοιμος με το data room όπου οι ενδιαφερόμενοι θα αναλύουν οικονομικά στοιχεία.  
Με βάση πληροφορίες ένα θέμα που απασχολούσε ορισμένους εκ των ενδιαφερομένων που σχετιζόταν με φορολογικές και άλλες  εκκρεμότητες της Αρχής Εξυγίανσης του βασικού μετόχου της Επενδυτικής Τράπεζας διευθετήθηκαν.
Με βάση ενδείξεις στην πρώτη φάση των μη δεσμευτικών προσφορών ενδιαφέρον θα εκδηλώσουν 8 επενδυτικά σχήματα μεταξύ άλλων η οικογένεια Βαρδινογιάννη, η Credicom, δύο διεθνή funds από Λονδίνο, μια Σερβική τράπεζα κ.α.

Το επικρατέστερο

Το σχήμα με συμμετοχή την οικογένεια Βαρδινογιάννη με τον τραπεζίτη Γιώργο Τανισκίδη ίσως να αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος.
Με βάση ορισμένες ενδείξεις και λαμβάνοντας υπόψη το business plan που έχει καταρτιστεί, τα σχέδια για αύξηση κεφαλαίου και βεβαίως την στρατηγική που θα ακολουθηθεί για να αναπτυχθεί η Επενδυτική Τράπεζα, σε συνδυασμό με την εμπειρία του Γ. Τανισκίδη η εμπλοκή μελών της οικογένειας Βαρδινογιάννη φαίνεται η πιο ολοκληρωμένη.
Όμως πριν υποβληθεί το business plan και πριν εγκριθούν πρόσωπα και σχέδια από τον SSM θα πρέπει να υπάρχει τελικός πλειοδότης για την Επενδυτική Τράπεζα.
Με βάση σοβαρές ενδείξεις το project της Επενδυτικής Τράπεζας το σχήμα υπό τον Γ. Τανισκίδη το αντιμετωπίζει με πολύ σοβαρό σκοπό.
Έχει υπάρξει προετοιμασία μηνών ώστε να διεκδικήσουν την Επενδυτική Τράπεζα και αναλυθεί διεξοδικά το όλο σχέδιο ανάπτυξης που περιλαμβάνει και αύξηση κεφαλαίου στην οποία θα συμμετέχουν και άλλοι επενδυτές.
Η μετεξέλιξη σε μια πολυμετοχική τράπεζα με στρατηγικό επενδυτή είναι μια από τις βασικές στρατηγικές.
Σημαντικό ρόλο προφανώς στην διεκδίκηση της Επενδυτικής Τράπεζας θα διαδραματίσει το τίμημα.
Με 82 εκατ κεφάλαια μια πρόταση 82 εκατ σημαίνει P/BV 1 δηλαδή η Επενδυτική Τράπεζα αποτιμάται σχεδόν 3,3 φορές υψηλότερα από τον μέσο όρο των συστημικών τραπεζών.
Προσφορά στα 100 εκατ σημαίνει 1,2 φορές την λογιστική αξία σχεδόν 4τραπλάσια αποτίμηση των συστημικών τραπεζών.
Εάν η Επενδυτική Τράπεζα αντιμετωπιζόταν με κριτήρια αποτίμησης όπως οι συστημικές η πραγματική της αξία θα ήταν κάτω από 30 εκατ ευρώ.
Όμως επειδή η Επενδυτική Τράπεζα διαθέτει καθαρά κεφάλαια χωρίς πρόσθετα βάρη και επειδή η τραπεζική άδεια είναι δυσεύρετη….τότε ένα τίμημα πέριξ των 80 εκατ είναι πραγματικά λογικό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS