Το σχέδιο ΕΚΤ – SSM για διαρκή έλεγχο των τραπεζών μετά το μνημόνιο μέσω των capital plans που θα υποβάλλουν και οι 4….

Το σχέδιο ΕΚΤ – SSM για διαρκή έλεγχο των τραπεζών μετά το μνημόνιο μέσω των capital plans που θα υποβάλλουν και οι 4….
Τα capital plans είναι ένας καλός μηχανισμός ελέγχου των τραπεζών που θα χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ για να παρακολουθεί στενά τις τράπεζες την επόμενη 2ετία..
Το 3ο μνημόνιο ολοκληρώνεται και το βασικό ερώτημα παραμένει με ποιο μηχανισμό η ΕΚΤ και ο SSM θα μπορούν να ελέγχουν τις ελληνικές τράπεζες;
Ο τρόπος έχει βρεθεί μέσω των capital plans των κεφαλαιακών πλάνων τα οποία είναι το μνημόνιο των τραπεζών.
Τα κεφαλαιακά πλάνα δεν καθορίζουν μόνο κεφαλαιακές ανάγκες και τρόπους άντλησης νέων κεφαλαίων αλλά οριοθετούν τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι ελληνικές τράπεζες.
Τα capital plans είναι ένας καλός μηχανισμός ελέγχου των τραπεζών που θα χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ για να παρακολουθεί στενά τις τράπεζες την επόμενη 2ετία..

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS