Η Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial engineering) και η Ψυχολογική Τιμολόγηση (Psychological pricing)

Η Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial engineering) και η Ψυχολογική Τιμολόγηση (Psychological pricing)
Τι είναι, τι αντιπροσωπεύουν και που αποσκοπούν
Η Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial engineering) και η Ψυχολογική Τιμολόγηση (Psychological pricing)

Χρηματοοικονομική μηχανική είναι ο κλάδος της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων και διαδικασιών και τη διατύπωση καινοτόμων λύσεων σε χρηματοοικονομικά προβλήματα.

O κλάδος αυτός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη μαθηματική μοντελοποίηση των χρηματοοικονομικών προβλημάτων λήψης αποφάσεων και στοχεύει στην εξεύρεση λύσεων μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια.

Περιλαμβάνει τις εξής βασικές λειτουργίες:

τη χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων
τη διαπραγμάτευση χρεογράφων
τη διαχείριση επενδύσεων και
τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων

Όσον αφορά τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, η χρηματοοικονομική μηχανική παρέχει τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για την εξάλειψη τους μέσω της σωστής διαχείρισης του Ενεργητικού και του Παθητικού, των χρηματιστηριακών πράξεων κάλυψης του κινδύνου (hedging) και μέσω αντασφάλισης.

Προτείνει τη χρήση τεχνικών πολυεπίπεδης στοχαστικής βελτιστοποίησης (multistage stochastic optimisation) σε στρατηγικό επίπεδο, ενώ σε επιχειρησιακό επίπεδο προτείνει τη χρήση ανοσοποιητικών μοντέλων (immunisation models), δηλαδή μαθηματικών υποδειγμάτων εναρμόνισης των κινδύνων διαχείρισης χαρτοφυλακίου που προέρχονται από την ευαισθησία της απόδοσης αυτού σε σχέση με τις μεταβολές των επιτοκίων.

Γενικά, ο κλάδος της χρηματοοικονομικής μηχανικής προσφέρει πλήθος τεχνικών για τη σωστή αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών προβλημάτων όπως η πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση, η τεχνητή νοημοσύνη, η θεωρία των ασαφών συνόλων και τα προσεγγιστικά σύνολα.

Ευρετήριο Οικονομικών ΌρωνΟικονομικο λεξικο με ορισμους | Ψυχολογική Τιμολόγηση (Psychological pricing)

Ψυχολογική τιμολόγηση είναι η τιμολόγηση προϊόντων ακριβώς κάτω από ένα στρογγυλό αριθμό.

Αυτό γίνεται γιατί τα πολλαπλάσια του δέκα είναι γνωστικά σημεία αναφοράς (cognitive reference points) όταν αξιολογούνται και γίνονται αντιληπτοί από τα άτομα, αριθμοί με πολλά νούμερα.

Με άλλα λόγια οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται περιληπτικά αριθμούς με πολλά νούμερα ως πολλαπλάσια του 10, πράγμα που σημαίνει ότι τα ψηφία μετά το πρώτο ψηφίο συνήθως αγνοούνται.

Αυτή την τάση των ανθρώπων προσπαθεί να εκμεταλλευθεί η ψυχολογική τιμολόγηση κι έτσι ένας αφύσικα υψηλός αριθμός προϊόντων έχει τιμές όπως π.χ. 19,99€.

Τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι η ψυχολογική τιμολόγηση δημιουργεί μεγαλύτερες πωλήσεις γιατί οι πελάτες υποεκτιμούν την πραγματική τιμή.

http://www.bankingnews.grΔ.Ν.

BREAKING NEWS