Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρείχε άδεια λειτουργίας στην CNL Capital

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρείχε άδεια λειτουργίας στην CNL Capital
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρείχε άδεια λειτουργίας στην CNL Capital
Το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 813η/5.4.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε την παροχή άδειας λειτουργίας και ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με το ν. 4209/2013, στην εταιρεία «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
Η εταιρεία θα λειτουργεί με την επωνυμία «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS