Τι δείχνει η βραχυχρόνια τεχνική προσέγγιση για τις μετοχές των Alpha Bank και Jumbo

Τι δείχνει η βραχυχρόνια τεχνική προσέγγιση για τις μετοχές των Alpha Bank και Jumbo
Τι δείχνει η βραχυχρόνια τεχνική προσέγγιση για τις μετοχές των Alpha Bank και Jumbo

AΛΦΑ@1,8700 ευρώ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…


Η Ζ1  αποδείχτηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο, πάρα την υπέρβαση της ισχυρής κατερχόμενης Κ που περιορίζει την κίνηση από τα υψηλά 2.30 του περσινού Ιουλίου. 

'Εκτοτε η μετοχή κινείται εντός ενός καθοδικού καναλιού Α1-Α2, διασπώντας καθοδικά και την S2 στα 1,90 ευρώ και την L2 στα 1,81 €.


  • Η ζώνη D [ 1.65-1.67] κράτησε τον τίτλο, ο οποίος αντιδρά ανοδικά με τοπικό μίνι -πυθμένα, η διαφαινόμενη ενεργοποίηση του οποίου θα δώσει στόχο τα 1,9400 στα όρια της κατερχόμενης Κ.
Το μεγάλο στοίχημα είναι η ανοδική διαφυγή από την Κ με ελάχιστο στόχο τα υψηλά του Φεβρουαρίου της  Ζ1 παρά το εμπόδιο  Χ στα 2,02 σημείο αξιόλογο όπως επισημαίνεται με τα κόκκινα τετράγωνα.
  • Στην ΜΕΓΑΛΗ εικόνα σημειώνουμε τον σχηματισμό cup& handle, η λύση του οποίου θα μας δώσει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τα υψηλά του Μαΐου του 2016 στην ζώνη των 2.70€.
  • Αδυναμία διαφυγής από το κανάλι Α1-Α2 θα επιφέρει πιέσεις στην μετοχή με στόχο εκ νέου τη ζώνη D και σε περίπτωση διάσπασής της της κάτω πλευράς του καναλιού A2, αλλα και της ζώνης G [1,51-1,53€].
  • http://freeforumstocks.blogspot.gr/2018/04/a.html#more
MΠΕΛΑ@14,8400 ευρώ: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ…

Στις τελευταίες συνεδριάσεις του Μαρτίου η μετοχή αρνήθηκε να επανέλθει πάνω από την D  των 15,20 ευρώ, με αποτέλεσμα την δυνατή καθοδική κίνηση και διάσπαση της σημαντικής γραμμής τάσης D1.

Στην συνεδρίαση της 3/4 ο τίτλος πάτησε την Κ ( τοπικός μικρός πυθμένας στα 14,30) και αντέδρασε χωρίς όμως να κλείσει πάνω από τον εκμο 200 ημ, αλλα πάντως πάνω από την C2 .


Η αντίδραση είναι πιθανόν να συνεχιστεί,με την επαναφορά της μετοχής πάνω από την γραμμή τάσης και την προσέγγιση της  ζώνης D-D1 [ 15-15,20].
  • Eνδεχόμενη ανοδική υπέρβαση της D θα προσδώσει ορμή και κίνηση προς την Α100 ( 15,60€) γραμμή σηματωρό, που με την τμήση της η μετοχή θα κατακτήσει εκ νέου τα τοπικά υψηλά > 16 ευρώ.
  • Σε περίπτωση άρνησης υπέρβασης των επόμενων αντιστάσεων και ειδικά της ζώνης 15,00-15,20 το σενάριο της συνέχισης της καθοδικής κίνησης θα τεθεί σε ισχύ με στήριξη την Κ,με επόμενη τα 13,80 πριν την μεγάλη στήριξη C6 στα 13,55€.
http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS