Τα νέα τεχνικά βραχυχρόνια σήματα για FACEBOOK, CITI, EXXON MOBILκαι KBH

Τα νέα τεχνικά βραχυχρόνια σήματα για FACEBOOK, CITI, EXXON MOBILκαι KBH
Τα νέα τεχνικά βραχυχρόνια σήματα για FACEBOOK, CITI, EXXON MOBIL και KBH


FBD.png
Άνοιγμα 157,73
Υψηλή 161,42
Χαμηλή 156,81
Χρηματιστηριακή αξία 456,67 δισ.
Λόγος τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή 25,51


Μερισματική απόδοση -
Πρ. κλείσ. 159,34
Υψ. 52-ε. 195,32
Χαμ. 52-ε. 138,81

_____________


xomd.png
Άνοιγμα 75,64
Υψηλή 76,12
Χαμηλή 74,22
Χρηματιστηριακή αξία 317,26 δισ.
Λόγος τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή 23,15


Μερισματική απόδοση 4,11%
Πρ. κλείσ. 76,02
Υψ. 52-ε. 89,30
Χαμ. 52-ε. 72,16

_____________


c.png
Άνοιγμα 69,52
Υψηλή 70,29
Χαμηλή 67,92
Χρηματιστηριακή αξία 175,64 δισ.
Λόγος τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή 12,62


Μερισματική απόδοση 1,87%
Πρ. κλείσ. 70,22
Υψ. 52-ε. 80,70
Χαμ. 52-ε. 57,55

______________


KBHD.png
Άνοιγμα 29,59
Υψηλή 30,01
Χαμηλή 28,85
Χρηματιστηριακή αξία 2,52 δισ.
Λόγος τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή 13,61


Μερισματική απόδοση 0,34%
Πρ. κλείσ. 29,91
Υψ. 52-ε. 38,80
Χαμ. 52-ε. 19,72


http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS