Quest Holdings: Χωρίς την ACS COURIER θα εμφάνιζε ζημίες, τοιυλάχιστον στις τελευταίες ετήσιες οικονομικές χρήσεις της

Quest Holdings: Χωρίς την ACS COURIER θα εμφάνιζε ζημίες, τοιυλάχιστον στις τελευταίες ετήσιες οικονομικές χρήσεις της
Οι επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ανήλθαν σε περίπου € 16 εκατ.
Quest Holdings: Χωρίς την ACS COURIER θα εμφάνιζε ζημίες, τοιυλάχιστον στις τελευταίες ετήσιες οικονομικές χρήσεις της

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Οι ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 436 εκατ. έναντι € 388 εκατ. αυξημένες κατά 12,5%. Η αύξηση των πωλήσεων προέρχεται από το σύνολο σχεδόν των εταιρειών του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ανήλθαν σε € 39,3 εκατ. έναντι € 31,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 15,1 εκατ. έναντι € 17,3 εκατ. το έτος 2016.
Τα κέρδη μετά από φόρους και πριν τις μη ελέγχουσες συμμετοχές (δικαιώματα μειοψηφίας) ανήλθαν σε € 5,9 εκατ. έναντι € 6,3 εκατ. το έτος 2016.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και μετά από τις μη ελέγχουσες συμμετοχές (δικαιώματα μειοψηφίας) ανήλθαν σε € 6,4 εκατ. έναντι € 2,4 εκατ. το έτος 2016.

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ACS COURIER O OMIΛΟΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ…

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου στην κλειόμενη χρήση επιβαρύνθηκαν με ποσό ύψους € 10 εκατ. έναντι € 13,6 εκατ. το 2016 που αφορά κυρίως σε τμηματικές απομειώσεις επενδύσεων.

Πιο αναλυτικά :


Επιπλέον των ανωτέρω, κατά την προηγούμενη χρήση προέκυψε κέρδος προ φόρων ύψους € 13,4 εκατ. ως αποτέλεσμα της πώλησης της συμμετοχής στις έμμεσες θυγατρικές «Quest Solar Α.Β.ΕΤ.Ε.». και «Quest Solar Αλμυρού Α.Ε.» και από την πώληση της συμμετοχής στην εταιρεία «Ανεμοπύλη Α.Ε.Β.Ε.».
Τα καθαρά Ταμειακά διαθέσιμα (Ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης) του Ομίλου ανέρχονται σε € (4,5) εκατ., έναντι € 19,9 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Κατά το 2017 ο όμιλος επέστρεψε στους μετόχους του μέσω μείωσης και επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου € 4,1 εκατ. σε μετρητά και € 27,4 εκατ. σε είδος με διανομή μετοχών της εταιρείας «BriQ Properties ΑΕΕΑΠ».

Επιπλέον, επέστρεψε και περίπου € 9 εκατ. στους μετόχους μειοψηφίας της «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.» Quest Energy και παράλληλα υλοποίησε νέες σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις ύψους περίπου € 25 εκατ.

Συνολικά οι επιστροφές μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ανήλθαν σε περίπου € 16 εκατ. ενώ για την ανάπτυξη των πωλήσεων και εργασιών απαιτήθηκε και πρόσθετο κεφάλαιο κίνησης περίπου € 19 εκατ.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω η δανειακή του θέση στο τέλος του 2017 διαμορφώθηκε σε € 4,5 εκατ. έναντι καθαρών ταμειακών ιαθεσίμων € 20 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016.

Επιπρόσθετα ο Όμιλος κατά το 2017 πέτυχε τα εξής:

 Μεταστροφή (turn around) σε οργανική κερδοφορία προ φόρων (ΕΒΤ) στην Cardlink Α.Ε. και την QuestοnLine A.E..
 Υπερκάλυψε την απώλεια των μεγεθών της «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.», η οποία στο τέλος του 2016 είχε πουλήσει τα 2 μεγάλα φωτοβολταικά πάρκα της (Το 2016 είχε από αυτά τα πάρκα περίπου € 7m Πωλήσεις, € 5m EBITDA και οργανική κερδοφορία περίπου EBT € 2,2m).

Προχώρησε στις ακόλουθες σημαντικές επενδύσεις & από-επενδύσεις :

Εξαγόρασε το 45% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.» έναντι συνολικού τιμήματος € 2.4 εκατ. αποκτώντας έτσι το 100% της εταιρείας
Αγόρασε (2 νέα φωτοβολταϊκά πάρκα) συνολικής ισχύος 5MW έναντι συνολικού τιμήματος € 4,5 εκατ.
Υλοποίησε σημαντικές νέες επενδύσεις σε υποδομές ανάπτυξης του δικτύου POS περί τα € 15 εκατ στην «Cardlink A.E.».
Από-επένδυσε από μη σημαντικές (non – core) μειοψηφικές συμμετοχές της στις εταιρίες «ΙΑΣΩΝ Α.Ε.» και «ACE Hellas Α.Ε.» αποκομίζοντας περίπου €1,2εκατ.
Επέτυχε την απομόχλευση και σημαντική βελτίωση της καθαρής δανειακής θέσης στην «Cardlink Α.Ε.».

http://www.bankingnews.gr
 

Δ.Ν.

BREAKING NEWS