Ακριβά μου blue chips! – Ποιες μετοχές διαπραγματεύονται με υψηλούς δείκτες p/e και p/bv

Ακριβά μου blue chips!  – Ποιες μετοχές διαπραγματεύονται με υψηλούς δείκτες p/e και p/bv
Ο αριθμός των εταιρειών με απαιτητική αποτίμηση θα αυξηθεί αφού ακόμη δεν έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα αρκετές εισηγμένες
Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα χρήσης που έχουν δημοσιευτεί εκτός από τις ευκαιρίες που αναδεικνύουν μέσα από καλές εταιρείες με καλά κέρδη και χαμηλή αποτίμηση, δείχνουν και κάποιες αγαπημένες μετοχές ξένων επενδυτών αλλά και αναλυτών που λόγω φτωχής κερδοφορίας παίζουν με απαιτητικούς δείκτες.
Πολλαπλασιαστές κερδών που αγγίζουν και τις 100 φορές και δείκτες p/bv πάνω από 2,5 φορές έχουν αρκετές μετοχές και μάλλον θα αυξηθούν αφού ακόμα δεν έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα πολλά βαριά χαρτιά.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς οι προοπτικές για το 2018 μπορεί να εμφανίζονται καλύτερες από αυτές του 2017, αλλά για πολλές εταιρείες θα πρέπει να γίνουν θαύματα προκειμένου να γίνουν ελκυστικές σε όρους p/e.
Η Coca Cola, για την οποία αναλυτές σημειώνουν πως είναι εξαιρετικά σπάνιες οι φορές που θα την βρει κάποιος φθηνή στο ταμπλό, βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά και με καθαρά κέρδη 450 εκατ. ευρώ και αποτίμηση 11,2 δισ. ευρώ παίζει με p/e 24,8 φορές, ενώ η καθαρή της θέση είναι στα 3 δισ. ευρώ άρα έχει δείκτη p/bv 3,73 φορές .
Ο ΟΤΕ με αποτίμηση 5,43 δισ. ευρώ έχει καθαρή θέση 2,34 δισ. ευρώ επομένως έχει p/bv 2,32 φορές.
Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν μόλις στα 67,2 εκατ. ευρώ και άρα παίζει με p/e 81.
Έχει τραπεζικά δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 1,3 δισ. ευρώ, επομένως ο καθαρός δανεισμός είναι στα 700 εκατ. ευρώ.
Ο ισολογισμός της Ιντραλότ είναι απογοητευτικός και αποτυπώνει τις ζημιές που έχει εμφανίσει ο όμιλος τα τελευταία χρόνια, ενώ την ίδια ώρα οι μέτοχοι μειοψηφίας λαμβάνουν υψηλά κέρδη.
Στη χρήση 2017 η καθαρή θέση υποχώρησε στα 57,8 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι στην αποτίμηση των 174 εκατ. ευρώ η μετοχή παίζει με υψηλό p/bv 3 φορές.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 932 εκατ. ευρώ άρα είναι τρομακτικά υψηλός ο δείκτης ξένων/ιδίων κεφαλαίων.
Οι δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 750 εκατ. ευρώ και αν αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα ύψους 238 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός είναι στα 510 εκατ. ευρώ, ήτοι πάνω από 9 φορές τα ίδια κεφάλαια.
Στη χρήση οι ζημιές ήταν στα 53,3 εκατ. ευρώ.
Η Lamda Dev. Έχει καθαρή θέση 377,3 εκατ. ευρώ και αποτίμηση 512 εκατ. ευρώ άρα παίζει με p/bv 1,38 φορές.
Το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται στα 599,3 εκατ. ευρώ και στη χρήση εμφάνισε μεγάλη αύξηση ζημιών και συγκεκριμένα 48,3 εκατ. ευρώ από 3,1 εκατ. ευρώ.
Έχει ταμειακά διαθέσιμα 86,2 εκατ. ευρώ και συνολικό δανεισμό σχεδόν 442 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχουν μπει ακόμη μπουλντόζες στο Ελληνικό.
Ο ΟΠΑΠ έχει ίδια κεφάλαια 714,7 εκατ. ευρώ και αποτίμηση στο ταμπλό 2,91 δισ. ευρώ άρα διαπραγματεύεται με p/bv 4 φορές.
Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 126 εκατ. ευρώ άρα παίζει με p/e 23 φορές.
Πλέον διαθέτει δανεισμό 682 εκατ. ευρώ και έχει ταμειακά διαθέσιμα 246 εκατ. ευρώ άρα ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται στα 436 εκατ. ευρώ.
Η Φουρλής αποτιμάται στα 290,2 εκατ. ευρώ και έχει εξαιρετική παρουσία στο ταμπλό του ΧΑ, αλλά η καθαρή της θέση είναι στα 167,8 εκατ. ευρώ επομένως έχει p/bv 1,72.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 10 εκατ. ευρώ άρα ο πολλαπλασιαστής κερδών είναι στις 29 φορές.
Η EXAE με καθαρά κέρδη μόλις 3 εκατ. ευρώ και αποτίμηση 285 εκατ. ευρώ παίζει με p/e 95, ενώ η καθαρή θέση είναι στα 119 εκατ. ευρώ άρα το p/bv βρίσκεται στις 2,40 φορές.
Δεν έχει δανεισμό και έχει ταμειακά διαθέσιμα 85,8 εκατ. ευρώ άρα για λίγα ακόμη χρόνια θα μπορεί να δίνει καλό μέρισμα, εκτός και αν βελτιωθεί ο τζίρος στο ΧΑ και άρα τα έσοδά της, οπότε θα αυξηθούν και τα διαθέσιμά της.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS