Άνοδος 15% για την Κέκροψ στο ΧΑ μετά την ανακοίνωση για την απόφαση του Αρείου Πάγου

Άνοδος 15% για την Κέκροψ στο ΧΑ μετά την ανακοίνωση για την απόφαση του Αρείου Πάγου
Τι αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της σχετικά με την έκταση στα Τουρκοβούνια που διεκδικεί το ελληνικό δημόσιο
Η θετική για την Κέκροψ απόφαση του Αρείου Πάγου αναφορικά με την έκταση στα Τουρκοβούνια, δίνει ώθηση στη μετοχή.
Ο τίτλος ενισχύεται 15,3% και βρίσκεται στα 1,73 ευρώ με όγκο 113 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 34 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως  η μετοχή έχει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα βρεθεί στο επίκεντρο με μεγάλες απώλειες και μεγάλα κέρδη ανά συνεδρίαση εξαιτίας των προσδοκιών των επενδυτών αναφορικά με την έκταση, που αποτελεί βασικό περιουσιακό στοιχείο.  
Πιο αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
Η ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών της αναφορικά με την επίδικη έκταση στα Τουρκοβούνια, γνωστοποιεί ότι, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 589/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία έκανε δεκτή την ασκηθείσα από την Εταιρεία Αίτηση Αναίρεσης της υπ’ αριθ. 3401/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία, ο Αρειος Πάγος ανήρεσε την εις βάρος της Εταιρείας εφετειακή απόφαση, γιατί, κατά παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ, είχε απορρίψει ως μη νόμιμη την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία η ΚΕΚΡΟΨ επικαλείτο, ότι το Ελληνικό Δημόσιο επί τουλάχιστον 70 χρόνια ρητά αναγνώριζε την κυριότητά της με σειρά επιδηλωτικών πράξεων.
Ως εκ τούτου η υπόθεση θα εισαχθεί εκ νέου στο Εφετείο Αθηνών για ουσιαστική κρίση, σύμφωνα με τις κατά τα ανωτέρω δεσμευτικές για το Εφετείο κρίσεις του Αρείου Πάγου.
Η Εταιρεία σημειώνει ότι θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη, αναφορικά με την πορεία της υποθέσεως.
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε καταθέσει αίτηση για την αναίρεση της με αριθμό 3401/2014 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία διεκδικούσε την κυριότητα έκτασης 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, τμήμα της οποίας ανήκει στην Εταιρεία.

www.bankingnews.gr

Αλεξάνδρα Τόμπρα

BREAKING NEWS