Η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα για την μετοχή της Intracom Holdings

Η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα για την μετοχή της Intracom Holdings
Kινούμενη σε πτωτικό κανάλι μιας και χρειάζεται κλείσιμο πάνω από τα 0,8130 για να το αναιρέσει.
Η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα για την μετοχή της Intracom Holdings

Position Short

Kινούμενη σε πτωτικό κανάλι μιας και χρειάζεται κλείσιμο πάνω από το 08130 για να το αναιρέσει.

Το επίπεδο των 0,7200 με 0,7400 αποτελεί την στήριξη για την μετοχή...

Ενώ με βάση το σύστημα μας χρειαζόμαστε κλείσιμο πάνω από τα 0,8350 ευρώ.

INTKA.png 
http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS