Τα 1,0600 είναι η κοντινή στήριξη με τα 1,2000 η κύρια αντίσταση στην παρούσα για την μετοχή της Intralot

Τα 1,0600 είναι η κοντινή στήριξη με τα 1,2000 η κύρια αντίσταση στην παρούσα για την μετοχή της Intralot
Οι όγκοι αυξημένοι στην ανοδική κίνηση και μειωμένοι στην πτωτική.


Η διάσπαση του 1,3500 είχε δώσει ελπίδες ότι το εβδομαδιαίο γράφημα λύθηκε ανοδικά.

'Ομως η καθοδική διάσπαση των 1,3100 ευρώ αναίρεσε το Long, δίνοντας και πάλι κίνηση κάτω από τα 1,1000.

Τα 1,0600 είναι η κοντινή στήριξη με τα 1,2000 η κύρια αντίσταση στην παρούσα.

Οι όγκοι αυξημένοι στην ανοδική κίνηση και μειωμένοι στην πτωτική.

Η μετοχή σήμερα ενισχύεται 2,4% στα 1,1000 ευρώ με 335 χιλ. τμχ. Υψηλό της στα 1,1300 και στο +4,82%

INLOT.png


http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS