ΠΛΑΙΣΙΟ: Η διαδρομή στα τελευταία δύο χρόνια παραμένει μόνιμη και δεν αλλάζει!!

ΠΛΑΙΣΙΟ: Η διαδρομή στα τελευταία δύο χρόνια παραμένει μόνιμη και δεν αλλάζει!!
Χωρίς ποτέ να έχει καταφέρει να κατοχυρώσει τα 4,8000 ευρώ.
ΠΛΑΙΣΙΟ: Η διαδρομή στα τελευταία δύο χρόνια παραμένει μόνιμη και δεν αλλάζει!!

Χωρίς ποτέ να έχει καταφέρει να κατοχυρώσει τα 4,8000 ευρώ.

Τα 4,1500 είναι η σημαντική κοντινή στήριξη και τα 4,3200 η αντίσταση και το Stop στο short

 PL.pngΔ.Ν.

BREAKING NEWS