Απεβίωσε ο Ιάκωβος Γεωργάνας, στέλεχος επί μακρόν της Τρ. Πειραιώς και του Χρηματιστηρίου

Απεβίωσε ο Ιάκωβος Γεωργάνας, στέλεχος επί μακρόν της Τρ. Πειραιώς και του Χρηματιστηρίου
Ο Γεωργάνας με τη παρουσία του κατάφερε να ενισχύσει το διεθνοποιημένο προφίλ του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Απεβίωσε ο Ιάκωβος Γεωργάνας, στέλεχος επί μακρός της Τρ. Πειραιώς και του ελληνικού Χρηματιστηρίου.
Σημαίνουσα προσωπικότητα τόσο για την ΧΑ και την Τρ. Πειραιώς ο Γεωργάνας, με τη παρουσία του κατάφερε μεταξύ άλλων να ενισχύσει το διεθνοποιημένο προφίλ του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την υιοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά και την ισχυροποίηση του Ομίλου Πειραιώς.
Ο Ιάκωβος Γεωργάνας ήταν μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών και Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. καθώς και μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της Εταιρίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.
Ήταν επίσης μη Εκτελεστικός Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς όπου και διετέλεσε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος από τον Ιανουάριο του 1992 έως τον Μάιο του 2004.
Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Αθήνα, 1955), καθώς και στο Harvard Business School (Advanced Management Program - άνοιξη 1979).
Τον Ιούλιο του 1958 εισήλθε στην υπηρεσία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (Ο.Χ.Ο.Α.), της μετέπειτα ΕΤΒΑbank, στην οποία εργάστηκε επί 33 χρόνια ως στέλεχος, Υποδιοικητής και Διοικητής κατά την περίοδο 2002-2003.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., Αντιπρόεδρος και Μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από 12.1.1989 έως 31.1.1991, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ. της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, Μέλος της Επιτροπής των Αναπληρωτών Διοικητών των Ιδρυμάτων Μακροπρόθεσμης Πίστης των Χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS