Παπουτσάνης: Αύξηση 26% του τζίρου στο α' τρίμηνο του 2018

Παπουτσάνης: Αύξηση 26% του τζίρου στο α' τρίμηνο του 2018
Παπουτσάνης: Αύξηση 26% του τζίρου στο α' τρίμηνο του 2018
Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ ανακοινώνει σήμερα (12/4) την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της κατά 26% το α' τρίμηνο του 2018  σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 
Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 ανήλθε σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017.
Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται σε διεύρυνση των συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες, στην ανάπτυξη της κατηγορίας των ειδικών σαπωνομαζών στο εξωτερικό και στην ανάπτυξη της κατηγορίας των επωνύμων προϊόντων κυρίως λόγω αύξησης της διανομής τους.
Οι εξαγωγές το πρώτο τρίμηνο του 2018 ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 45% του κύκλου εργασιών του τριμήνου. 
Το 22% του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 26% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, το 31% παραγωγές τρίτων και το υπόλοιπο 21% βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.
Με βάση τις νέες συνεργασίες που έχουν επιτευχθεί και τα πλάνα επέκτασης των προϊόντων της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση διατήρησης της σχετικής σταθερότητας και ομαλότητας του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος, οι προοπτικές παραμένουν θετικές για το έτος, με προβλεπόμενη ανάπτυξη του κύκλου εργασιών τουλάχιστον στα επίπεδα της ανάπτυξης του κύκλου εργασιών που είχε επιτευχθεί το έτος 2017 και η οποία είχε ανέλθει σε 15%.
Η εταιρεία Παπουτσάνης πλέον βρίσκεται σε φάση βελτίωσης της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών της, μέσω ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της αλλά και περιορισμού λειτουργικών και διοικητικών δαπανών.
Στο πλαίσιο αυτό  η Εταιρεία δημοσιεύει σήμερα, 12 Απριλίου 2018, πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την 03 Μαΐου 2018 με θέματα την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και την ακύρωση ιδίων μετοχών. Επιπρόσθετα θέματα με στόχο την αναδιάρθρωση της καθαρής θέσης και τον εξορθολογισμό του αριθμού των μετόχων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η συνένωση μετοχών,  η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS