Ολλανδική «καραμπόλα» μεταξύ ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και κερδισμένο... τον Περιστέρη

Ολλανδική «καραμπόλα» μεταξύ ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και κερδισμένο... τον Περιστέρη
Πως η Wessels ενδιαφέρθηκε να αποκτήσει σημαντική θέση στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αλλά βρέθηκε μεγαλομέτοχος στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Το παρασκήνιο πίσω από την απόκτηση του 8%.
Ισχυρό μειοψηφικό ποσοστό της τάξης του 9,38% κατέχει, πλέον, στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ η οικογένεια Wessels, η οποία ελέγχει έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους της Γηραιάς Ηπείρου, την Volker Wessels.
Η Reggeborgh Invest, επενδυτικός βραχίονας της οικογένειας Wessels γνωστοποίησε ότι απέκτησε, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, το 8% του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανεβάζοντας το ποσοστό της στο 9,38%.
Καθίσταται, έτσι, ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος της εισηγμένης εγχώριας κατασκευαστικής, μετά την York Capital (17,35%) και τον Γ. Περιστέρη (14,13%).   
Η Reggeborgh απέκτησε 7.253.748 μετοχές (7,25%) της ΓΕΚΤΕΡΝΑ από τoν μη εκτελεστικό πρόεδρό της, Ν. Καμπά και τη σύζυγό του, έναντι τιμήματος 39,9 εκατ. ευρώ, ενώ πήρε άλλο ένα 0,75% του μετοχικού κεφαλαίου από άλλο πρόσωπο, το οποίο δεν ήταν υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει τη συναλλαγή.
Πρόκειται για στρατηγική επένδυση καθώς ο επενδυτικός βραχίονας της οικογένειας Wessels αναζητούσε εδώ και καιρό ευκαιρίες στην εγχώρια αγορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την επένδυση στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ, οι Ολλανδοί είχαν κτυπήσει την πόρτα των Δ. Κούτρα και Λ. Μπόμπολα για να αγοράσουν το ποσοστό τους στην Ελλάκτωρ, προσφέροντας τίμημα λίγο υψηλότερο από 2 ευρώ ανά μετοχή.
Η πρότασή τους απορρίφθηκε καθώς αρνήθηκαν να πουλήσουν τις μετοχές τους η οικογένεια Μπόμπολα και ο Δημήτρης Κούτρας.
Έτσι, η Reggeborgh Invest στράφηκε στην πλευρά ΓΕΚΤΕΡΝΑ.  
Η επένδυσή της συνέπεσε με την άντληση από πλευράς ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δανεισμού 120 εκατ. ευρώ από το ευρύ επενδυτικό κοινό, μέσω επταετούς ομολογιακού δανείου με επιτόκιο 3,95%, η οποία οδηγεί σε μείωση του κόστους εξυπηρέτησης δανεισμού και σε απελευθέρωση ενεχύρων.
Περίπου 65 εκατ. ευρώ από τα κεφάλαια, που αντλήθηκαν, θα χρησιμοποιηθούν για πρόωρη μερική αποπληρωμή ομολογιακού δανείου 193,95 εκατ. ευρώ, το οποίο συνάφθηκε την 1η Δεκεμβρίου του 2017 με τις Alpha, Eurobank, Πειραιώς, Εθνική και Αττικής.
Με την πρόωρη αποπληρωμή θα αρθεί το ενέχυρο επί του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ ΑΕ καθώς και επί 10.931.440 μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που ανήκουν στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Θα παραμείνουν ενεχυριασμένες στις πέντε τράπεζες 21.862880 μετοχές ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ιδιοκτησίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 50,01% της «ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι», το 71,51% της «Ιωαννίνων Ψυχαγωγική Αναπτυξιακή Τεχνική» καθώς και το 100% των «ΒΙΠΑ Θεσσαλονίκης», «Μοναστηρίου Τεχνική Αναπτυξιακή ΑΕ».  
Επιπρόσθετα, θα συνεχίσει να υφίσταται ενέχυρο πρώτης τάξης απαιτήσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί Alpha καθώς και προσημειώσεις υποθήκης πρώτης τάξης για ασφαλιζόμενο ποσό ίσο με ποσοστό 120% του ποσού του δανείου, πλέον τόκων και εξόδων επί του κτιρίου των γραφείων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς και επί κτιρίων τα οποία αποτελούν το εμπορικό – ψυχαγωγικό κέντρο  «Πολυχώρος Ψυχαγωγίας ΠΑΛΑΙΑ» στη συνοικία Παλαιά Βόλου και τέλος επί οικοπέδου στη Θεσσαλονίκη.
Ο όμιλος εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη διάθεση των ιδίων μετοχών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ώστε αφενός να ενισχυθεί το free float του τίτλου και η εμπορευσιμότητά του, αφετέρου να ενισχυθεί η ρευστότητα της εταιρείας.  
Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατείχε στις 26 Φεβρουαρίου (τελευταία επίσημα στοιχεία) συνολικά 5.158.154 μετοχές της μητρικής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που αντιστοιχούν στο 4,98% του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής.
Με ενδεχόμενη επιτυχή διάθεση των παραπάνω μετοχών θα εισπράξει περίπου 25 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω μείωση δανεισμού και χρηματοδότηση επενδύσεων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS