Βρέθηκε τρόπος για να ξεπεραστεί η αντίφαση, οι τράπεζες περνάνε τα stress tests αλλά θα υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου

Βρέθηκε τρόπος για να ξεπεραστεί η αντίφαση, οι τράπεζες περνάνε τα stress tests αλλά θα υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου
Εάν υλοποιήσει αύξηση μια τράπεζα και ακολουθήσει και δεύτερη τράπεζα τότε και οι 4 τράπεζες στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου.
Τελικώς φαίνεται ότι έχει βρεθεί τρόπος για να ξεπεραστεί η εύλογη αντίφαση πως ενώ οι τράπεζες θα περάσουν τα stress tests θα υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου;
Μια τράπεζα που περνάει τα stress tests σημαίνει ότι ακόμη και κάτω από δυσμενείς παραδοχές είναι κεφαλαιακά επαρκής και δεν χρειάζεται κεφάλαια.
Οι δύο λύσεις που εξετάζονται ώστε οι τράπεζες στην Ελλάδα να ξεπεράσουν με επιτυχία το stress tests και να μην διατρέξουν κανένα κίνδυνο αλλά να υλοποιήσουν όλες ή κάποιες τράπεζες… αυξήσεις κεφαλαίου είναι οι εξής
1)Μέσω του SREP δηλαδή της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης η ΕΚΤ και ο SSM να ζητήσει από τράπεζα ή τράπεζες τέτοιες κεφαλαιακές παραδοχές που η τράπεζα να υποχρεωθεί να εξετάσει και αύξηση κεφαλαίου.
Θα πρόκειται για μια προαιρετική….υποχρέωση.
2)Να ζητήσουν οι εποπτικές αρχές από τράπεζα ή τράπεζες να πουλήσουν μαζικά NPEs π.χ. 8 δισεκ. ευρώ εφάπαξ εξέλιξη που θα επιβαρύνει καίρια το κεφαλαιακό απόθεμα και ενώ η πώληση μειώνει το σταθμισμένο ενεργητικό, άρα ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας από την άλλη τυχόν ζημίες από την πώληση θα πλήξουν τα κεφάλαια.
Λύσεις υπάρχουν.
Όμως όπως μας υπενθυμίζει πολύ έμπειρος έλληνας τραπεζίτης στην Ιταλία το 2016 μόνο η Unicredit υλοποίησε αύξηση κεφαλαίου 12 δισεκ. προαιρετικά και πούλησε προβληματικά δάνεια 17,7 δισεκ. στο 13% της ονομαστικής αξίας.
Π.χ. η Intesa San Paolo δεν υλοποίησε αύξηση κεφαλαίου.

Ποιοι θα μπορούσαν να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου;

Η απάντηση είναι και οι 4 τράπεζες στην Ελλάδα.
Η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει στις τράπεζες ακόμη και το 100% των κεφαλαίων τους να είναι αναβαλλόμενη φορολογία.
Αυτό το σέβεται η ΕΚΤ αν και αναγνωρίζει την αδυναμία.
Όμως όλοι γνωρίζουν ότι οι τράπεζες έχουν καθαρό κεφάλαιο tangible book 29 δισεκ. και DTA αναβαλλόμενη φορολογία 21,2 δισεκ.
Όλοι αναγνωρίζουν ότι τα 95 δισεκ. NPEs προβληματικά ανοίγματα μειώνονται με αργούς ρυθμούς.
Όλοι αναγνωρίζουν ότι οι τράπεζες ούτε χρηματοδοτούν την οικονομία, ούτε πραγματικά κέρδη δημιουργούν και συρρικνώνουν τους ισολογισμούς τους.
Για τους λόγους αυτούς και όχι μόνο αυτούς οι νέες ΑΜΚ το 2019 δηλαδή 4 χρόνια μετά τις τελευταίες είναι εύλογες και επιθυμητές.
Ποιες τράπεζες θα μπορούσαν να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου;
Η Alpha bank πρώτη και καλύτερη ως η πιο ισχυρή κεφαλαιακά τράπεζα με το ΤΧΣ να μην έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου στο 11% που κατέχει και η Eurobank λόγω βασικού μετόχου το Fairfax με ποσοστό περίπου 18%.
Προφανώς αύξηση χρειάζεται και η Πειραιώς, οπότε η Εθνική δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχη.
Εάν υλοποιήσει αύξηση μια τράπεζα και ακολουθήσει και δεύτερη τράπεζα τότε και οι 4 τράπεζες στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS