Ευρωσύμβουλοι: Χωρίς πρόταση διανομής μερίσματος στην έκτακτη ΓΣ (29/6)

Ευρωσύμβουλοι: Χωρίς πρόταση διανομής μερίσματος στην έκτακτη ΓΣ (29/6)
Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματοςαπό  το Δ.Σ της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετοχών της Ευρωσύμβουλοι, στην οποία δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος.
Ειδικότερα, η Εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018, το οποίο έχει ως εξής:
Δευτέρα 30 Απριλίου 2018: Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2017 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης).
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματοςαπό  το Δ.Σ της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο www.euroconsultants.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS