Δημοσκόπηση ΕΛΙΑΜΕΠ: Απειλή για την Ελλάδα η Τουρκία - Λύση χωρίς τον όρο «Μακεδονία» στην FYROM

Δημοσκόπηση ΕΛΙΑΜΕΠ: Απειλή για την Ελλάδα η Τουρκία - Λύση χωρίς τον όρο «Μακεδονία» στην FYROM
Το 65% των Ελλήνων δεν θέλει λύση στο ονοματολογικό της πΓΔΜ με τον όρο «Μακεδονία»
Η Τουρκία θεωρείται από την πλειοψηφία των Ελλήνων ως η κύρια απειλή κατά της χώρας, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ΕΛΙΑΜΕΠ, η οποία αναδεικνύει ότι η αίσθηση των Ελλήων για την απειλή της Γερμανίας υποχωρεί.
Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «ποια χώρα θα θεωρούσατε απειλή για την Ελλάδα», το 33,5% απαντά «καμία», το 50,5% την Τουρκία, το 4,5% την Γερμανία, ενώ η πΓΔΜ χαρακτηρίζεται ως «απειλή» από το 2,5%.
Τα ποσοστά αυτά είναι σχετικά σταθερά σε σύγκριση με αυτά της αντίστοιχης δημοσκόπησης του 2016, με εξαίρεση αυτό της Γερμανίας, καθώς το 2016 το 7,5% των ερωτηθέντων είχε χαρακτηρίσει τη χώρα ως «απειλή».

Το 65% των Ελλήνων δεν θέλει λύση στο ονοματολογικό της πΓΔΜ με τον όρο «Μακεδονία»

Στην δημοσκόπηση προκύπτει ότι το 65% των Ελλήνων θεωρεί τη λύση του ονόματος ως «πολύ σημαντικό ζήτημα».
Ωστόσο, το 71,5% των ερωτηθέντων απορρίπτει κάθε συμφωνία που θα εμπεριέχει τον όρο «Μακεδονία» ως μέρος οποιασδήποτε μελλοντικής λύσης, ενώ το 22,5% απάντησε ότι θα δεχόταν μια σύνθετη ονομασία.
Συγκριτικά με δύο χρόνια πριν, η δημοσκόπηση αποτυπώνει μεγάλη αύξηση σε όσους απορρίπτουν μια σύνθετη ονομασία.
Το 2016 το 57% των ερωτηθέντων τάσσονταν αρνητικά σε οποιαδήποτε χρήση του όρου «Μακεδονία» ενώ το 38% φερόταν διατεθειμένο να δεχτεί μια σύνθετη ονομασία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS