Το ΔΝΤ προτείνει στις κυβερνήσεις αυστηρότερους, αλλά πιο κατανοητούς δημοσιονομικούς κανόνες

Το ΔΝΤ προτείνει στις κυβερνήσεις αυστηρότερους, αλλά πιο κατανοητούς δημοσιονομικούς κανόνες
Πιο σαφείς και κατανοητούς δημοσιονομικούς κανόνες ζητά από τις κυβερνήσεις το ΔΝΤ
Οι κανόνες για τους κρατικούς προϋπολογισμούς καθίστανται πιο αποτελεσματικοί στις περιπτώσεις που είναι απλοί, ευέλικτοι και εύκολα εκτελεστέοι σε περιόδους μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών, αναφέρουν σε έκθεσή τους οι αναλυτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από 90 χώρες, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, επισημαίνεται, οι δημοσιονομικοί κανόνες τείνουν να είναι υπερβολικά περίπλοκοι, υπερβολικά άκαμπτοι και δύσκολοι στην εφαρμογή.
Οι δημοσιονομικοί κανόνες καθιστούν την πορεία για μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης.
Για παράδειγμα, μια κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει να περιορίσει το ετήσιο δανεισμό της στο 3% του συνολικού ΑΕΠ, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.Οι κανόνες μπορούν να συμβάλουν στην ιεράρχηση των πολυάριθμων απαιτήσεων στον προϋπολογισμό, να καταγράψουν μια προβλέψιμη πορεία για την κυβερνητική πολιτική και να διατηρήσουν το δημόσιο χρέος σε ασφαλές έδαφος, σχολιάζει το ΔΝΤ.
Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι καλύτερα σχεδιασμένοι κανόνες βοηθούν στην αποφυγή υπερβολικών ελλειμμάτων, τα οποία παρακωλύουν τα βιώσιμα δημόσια οικονομικά.
Επίσης, καθησυχάζουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους επενδυτές και, ως εκ τούτου, οι χώρες που συμμορφώνονται με τους δημοσιονομικούς τους κανόνες μπορούν να δανειστούν περισσότερο και φθηνότερα.
Οι χώρες με υπερβολικά ελλείμματα και χαλαρούς κανόνες έχουν υψηλότερο κόστος δανεισμού, επειδή οι επενδυτές θεωρούν τους κινδύνους υψηλότερους, σημειώνεται.Επιδεικνύοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για καλά διαχειριζόμενα δημόσια οικονομικά, οι δημοσιονομικοί κανόνες μπορούν να δημιουργήσουν χώρο στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση πολιτικών που προωθούν την ανάπτυξη, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας σε δυσμενείς διαταραχές και να μειώσουν την υπερβολική εισοδηματική ανισότητα.
Σύμφωνα με το Ταμείο, ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των κανόνων κατά το παρελθόν:

-Ευρεία κάλυψη, που σημαίνει ότι ο κανόνας πρέπει να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι ολόκληρο τον προϋπολογισμό, μειώνοντας τα πιθανά κενά.

-Σχεδιασμός που ενθαρρύνει τις χώρες να εξοικονομήσουν χρήματα σε καλές οικονομικές περιόδους, για παράδειγμα παρεμποδίζοντας μεγάλες αυξήσεις των δαπανών, οι οποίες μπορούν να απορροφήσουν όλα τα περιττά κέρδη.

-Όρια στα δημοσιονομικά μεγέθη που βασίζονται σε υγιείς οικονομικές αρχές.
Για παράδειγμα, οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να ορίσουν υπερβολικά υψηλό όριο χρέους για να ενισχύσουν τη δημοσιονομική ευθύνη.
Ωστόσο, το ανώτατο όριο του χρέους δεν πρέπει να είναι τόσο χαμηλό, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή επιθυμητών πολιτικών, όπως η πλήρωση κενών στις δημόσιες υποδομές ή η αντιστάθμιση των οικονομικών επιπτώσεων από διαταραχές.

-Ακριβείς εξαιρέσεις για να αφήσετε τον προϋπολογισμό να φιλοξενήσει απροσδόκητα γεγονότα, όπως φυσικές καταστροφές.

Την τελευταία δεκαετία, οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε μια δεύτερη γενιά κανόνων, που είναι πιο ευέλικτοι και πιο εύκολο να εφαρμοστούν, αναφέρουν οι οικονομολόγοι, παραθέτοντας στις κυβερνήσεις τρεις αρχές που πρέπει να καθοδηγούν τον σχεδιασμό νέων κανόνων και τη μεταρρύθμιση των παλαιών:

«-Βεβαιωθείτε ότι η δέσμη κανόνων είναι συνεπής, εξαίρετη και εγγυάται τη βιωσιμότητα του χρέους.
Οι δημοσιονομικοί κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τον κανόνα του χρέους για τον καθορισμό της πορείας της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής πολιτικής όσο και έναν μικρό αριθμό επιχειρησιακών κανόνων που καθοδηγούν τις ετήσιες αποφάσεις του προϋπολογισμού, όπως ένας κανόνας δαπανών ή κανόνας δημοσιονομικού υπολοίπου.
Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι περιττοί και δεν στέλνουν αντικρουόμενα μυνήματα.

-Δημιουργήστε κίνητρα για καλύτερη συμμόρφωση με τους κανόνες.
Διαπιστώνουμε ότι οι κυβερνήσεις τηρούν τους κανόνες τους περίπου το ήμισυ του χρόνου.
Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι κυβερνήσεις να ακολουθήσουν τους κανόνες, η συμμόρφωση θα πρέπει να φέρει πιο απτά οφέλη και θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο κόστος για τους μη συμμορφούμενους.
Αν και οι οικονομικές κυρώσεις συχνά δεν είναι αξιόπιστες, οι πρόσφατες προσπάθειες αύξησης της φήμης και του πολιτικού κόστους φαίνονται πιο ελπιδοφόρες, κυρίως μέσω του ρόλου των φορολογικών συμβουλίων που παρακολουθούν και εκθέτουν στο κοινό πιθανή κακή διαχείριση δημόσιων πόρων.

-Επιτρέψτε την επαρκή ευελιξία χωρίς να θυσιάσετε την απλότητα.
Οι κανόνες που επιτρέπουν ορισμένες αποκλίσεις από τους στόχους ως απάντηση σε οικονομικές κρίσεις, όπως ο κανόνας του ισοζυγίου προϋπολογισμού, είναι συχνά πολύπλοκες και δύσκολο να εφαρμοστούν.
Οι κανόνες δαπανών μπορούν να παρέχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και απλότητας».


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS